แผนเสนอธุรกิจ กระชับ เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้านตัวเลขทางการเงิน

Presentation นำเสนอผลงาน เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และชักชวนนักลงทุน โดยเน้นความกระชับ ความเรียบง่ายแต่โดดเด่นในด้านตัวเลขทางการเงิน วิเคราะห์ด้านแผนทางการเงินชัดเจน การคำนวณ ROI ROE และ ความคุ้มทุนจำนวนปี มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจน สอบถามได้ ปรับปรุงแก้ไขตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนเสนอธุรกิจ กระชับ เรียบง่ายแต่โดดเด่นด้านตัวเลขทางการเงิน

  • 1. พูดคุยเบื้องต้นถึงความต้องการของลูกค้า และระยะเวลาส่ง draft แรกเบื้องต้น
  • 2. ส่งงาน draft 1 พร้อมรับคำเสนอแนะ หรือปรังปรุงงาน
แพ็กเกจ
รับทำ Financial Projection ประมาณการทางการเงิน หรือ Business Canvas Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1/1. Financial Projection ประมาณการทางการเงิน โมเดลทางการเงิน เพื่อประมาณรายได้และความคุ้มทุนของโครงการ ในรูปแบบ MS.EXCEL พร้อมสอนวิธีใช้งานโมเดล หรือ Business Canvas Presentation อย่างใดอย่างหนึ่ง

รับทำ Business Plan , Canvas และ Financial Projection ประมาณการทางการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1/2. Financial Projection ประมาณการทางการเงิน โมเดลทางการเงิน เพื่อประมาณรายได้และความคุ้มทุนของโครงการ ในรูปแบบ MS.EXCEL พร้อมสอนวิธีใช้งานโมเดล 2/2. Business Plan, Canvas Presentation วางแผนการนำเสนอ และวางโครงร่างวิธีการนำเสนอโครงการ

รับ Pitching และ Business Plan , Canvas และ Financial Projection ประมาณการทางการเงิน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1/3. Financial Projection ประมาณการทางการเงิน โมเดลทางการเงิน เพื่อประมาณรายได้และความคุ้มทุนของโครงการ ในรูปแบบ MS.EXCEL พร้อมสอนวิธีใช้งานโมเดล 2/3. Business Plan, Canvas Presentation วางแผนการนำเสนอ และวางโครงร่างวิธีการนำเสนอโครงการ 3/3 เข้าร่วมนำเสนอแผนงานธุรกิจ พร้อมรับคำเสนอแนะเพื่อปรับปรุง Preject ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (THA-ENG)

ฟรีแลนซ์
Pitchayapa

- ประสบการณ์ทำงานด้าน Business Proprosal, Finance Projection และ ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีได้รับใบอนุญาตCPA ทั้งบริษัทเอกชน และหน่วยงานราชการ รวมมากกว่า 7 ปี - สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่วได้ทั้งสองภาษาไทย และ อังกฤษ (THA - ENG) - สามารถสื่อสารภาษาจีนในระดับสนทนาเบื้องต้นได้

03/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน