รับพิสูจน์อักษรนิยาย แฟนฟิค บทความทุกประเภท

✔️รับพิสูจน์อักษร และตรวจคำผิด เฉพาะภาษาไทย ✔️ตรวจความถูกต้องในการสะกดคำตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ✔️ตรวจทานการใช้คำทับศัพท์ต่าง ๆ และแก้ไขคำผิด ✔️รับทั้งไฟล์ Word และ PDF ✔️รับทั้งงานทั่วไป และงานด่วน ✔️ยินดีแก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพอใจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษรนิยาย แฟนฟิค บทความทุกประเภท

  • 1. พูดคุยรายละเอียด ตกลงราคา และรับงานจากลูกค้า (ทั้ง PDF และ word)
  • 2. ตรวจพิสูจน์อักษร
แพ็กเกจ
50 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษรและแก้ไขข้อความให้ถูกต้อง หน้ากระดาษ A4 ตัวอักษรขนาด 16 pt. ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน

ฟรีแลนซ์
ศุภัชฌา

บัณฑิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่รักการอ่านหนังสือ และนิยาย จึงอยากใช้ประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านหนังสือจำนวนมากนั้น มาต่อยอดเพื่อหารายได้ต่อไป

12/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน