รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Management Information or Executive Information) ในรูปแบบ Graph or Dashboard แสดงผลประกอบการด้านต่างๆของธุรกิจทุกขนาด เช่น - ผลการขาย วิเคราะห์ยอดขาย กลุ่มสินค้าที่ขาย กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ ช่องทางการขาย ช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า วิเคราะห์ยอดขายเป็นภาคหรือระดับจังหวัดหรือระดับตัวแทนจำหน่าย หรือ - คลิงสินค้า วิเคราะห์กลุ่มสินค้า พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน การจัดส่ง การผลิต - บุคลากรในองค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน เงินเดือน ความก้าวหน้า การอบรม - วิเคราะห์ต้นทุน ทางใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ผู้ว่าจ้างต้องรวบรวมข้อมูลของธุรกิจ เป็นไฟล์ Excel ผมจะพัฒนา Excel Macro ตรวจสอบและเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมคำนวนค่าต่างๆแล้ว Port ไปเข้าใน Microsoft Power BI on Cloud สร้างกราฟ (Dashboard) แสดงผลประกอบการ สถิติต่างๆทางธุรกิจ ให้ดูผ่าน Browser หรือมือถือ ผู้ว่าจ้างกำหนดความต้องการให้ชัดเขน ผมจะประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตกลงราคากันได้แล้ว ค่อยจ่ายเงินให้ Fastwork แล้วส่งสัญญาให้เริ่มพัฒนาจนส่งงานสุดท้ายที่ผู้จ้างยอมรับ จึงกดอนุมัติงานตามเงื่อนไขของ Fastwork

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

  • 1. ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา
  • 2. เวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ก่อนเริ่มงานพัฒนา - ฟรี, งานพัฒนาที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พิจารณา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา

ฟรีแลนซ์
เกรียงศักดิ์฿ดนัยสวัสดิ์

เกษียณแล้ว มีประสบการณ์ด้าน ไอที มากกว่า 35 ปี เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ การพัฒนาระบบงาน การออกแบบระบบ การทดสอบระบบ การใช้ Excel Macro ในการช่วย Improve Process/Flow และการใช้ Power BI ในการทำข้อมูลให้ผู้บริหาร

07/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน