รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

4.7
ขายได้ 1 ครั้ง

รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร (Management Information or Executive Information) ในรูปแบบ Graph or Dashboard แสดงผลประกอบการด้านต่างๆของธุรกิจทุกขนาด เช่น - ผลการขาย วิเคราะห์ยอดขาย กลุ่มสินค้าที่ขาย กลุ่มลูกค้าที่ซื้อ ช่องทางการขาย ช่องทางการเข้าถึงของลูกค้า วิเคราะห์ยอดขายเป็นภาคหรือระดับจังหวัดหรือระดับตัวแทนจำหน่าย หรือ - คลิงสินค้า วิเคราะห์กลุ่มสินค้า พฤติกรรมการซื้อของลูกค้า วิเคราะห์ต้นทุน การจัดส่ง การผลิต - บุคลากรในองค์การ วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน เงินเดือน ความก้าวหน้า การอบรม - วิเคราะห์ต้นทุน ทางใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ผู้ว่าจ้างต้องรวบรวมข้อมูลของธุรกิจ เป็นไฟล์ Excel ผมจะพัฒนา Excel Macro ตรวจสอบและเก็บเป็นฐานข้อมูล พร้อมคำนวนค่าต่างๆแล้ว Port ไปเข้าใน Microsoft Power BI on Cloud สร้างกราฟ (Dashboard) แสดงผลประกอบการ สถิติต่างๆทางธุรกิจ ให้ดูผ่าน Browser หรือมือถือ ผู้ว่าจ้างกำหนดความต้องการให้ชัดเขน ผมจะประเมินเวลาที่ใช้ในการพัฒนา ตกลงราคากันได้แล้ว ค่อยจ่ายเงินให้ Fastwork แล้วส่งสัญญาให้เริ่มพัฒนาจนส่งงานสุดท้ายที่ผู้จ้างยอมรับ จึงกดอนุมัติงานตามเงื่อนไขของ Fastwork รายละเอียดราคาเพิ่มเติม เวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ก่อนเริ่มงานพัฒนา - ฟรี, งานพัฒนาที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พิจารณา

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

  • 1. ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา
  • 2. เวลาที่ใช้ในการทำความเข้าใจความต้องการ (Requirement) ก่อนเริ่มงานพัฒนา - ฟรี, งานพัฒนาที่ใช้เวลามากกว่า 1 วัน จะแจ้งให้ทราบตั้งแต่ต้น ก่อนเริ่มงาน เพื่อให้พิจารณา

แพ็กเกจ ราคา รับทำข้อมูลสำหรับผู้บริหาร ด้วย Power BI และ Excel Macro

฿4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ผู้จ้างต้องให้ข้อมูลใน Excel หรือบอกความต้องการที่จะให้พัฒนา Excel Macro เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล หรือ แก้ไขดัดแปลง เพิ่มเติมข้อมูล ทำ Graph (Dashboard) บน Microsoft Power BI พร้อมติดตั้งระบบ แก้ไขฟรี 1 ครั้งหลังการส่งมอบงานตราบเท่าที่อยู่ใน Requirement ที่ตกลงกัน พร้อมให้ source code ทุกอย่าง คิดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามจำนวนวันที่ใช้ในการพัฒนา


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!