รับจ้างทำระบบด้วย Excel Macro เพื่อรวบรวมข้อมูล คิดคำนวนข้อมูลต่างๆ และช่วย Improve Workflow

Excel Macro ช่วยงานได้สารพัด ไม่ว่าจะช่วยรวบรวมข้อมูล คำนวนค่าใช้จ่ายยากๆ เยอะๆ ยุ่งๆ กฏเกณฑ์เยอะๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีผิดพลาดเหมือนการทำงานของโปรแกรม และยังสามารถเก็บเข้าไปสะสมเป็นฐานข้อมูลได้ด้วย ใช้คุม กระบวนการของงานก็ได้ ให้ทำงานบางขั้นตอนแทนคนก็ได้ ช่วยลดขั้นตอนให้น้อยลง เป็นการประหยัดเวลา และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลหรืองาน หรือ ช่วยค้นหาข้อมูล (Information) ความจริง (Facts) ช่วยสั่งงาน ช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยสร้างใบสั่งงาน ใบส่งของ เป็นต้น หรือช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ ความผิดปกติต่างๆก็ได้ สามารถต่อยอดข้อมูลไปใช้ใน Microsoft Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างทำระบบด้วย Excel Macro เพื่อรวบรวมข้อมูล คิดคำนวนข้อมูลต่างๆ และช่วย Improve Workflow

  • 1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งความประสงค์ รายละเอียดของงาน ตัวอย่างข้อมูลที่มี ตัวอย่างรายงานที่ต้องการมาให้พิจารณา สอบถามความเข้าใจในเนื้องานจนกว่าจะสามารถให้ผมประเมิน เวลา ที่ต้องใช้ในการพัฒนาให้ได้เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
  • 2. เมื่อตกลงค่าจ้าง และระยะเวลาได้แล้ว ปฏิบัติจามขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างของทาง Fastwork
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Excel Macro ช่วยงานได้สารพัด ไม่ว่าจะช่วยรวบรวมข้อมูล คำนวนค่าใช้จ่าย และยังสามารถเก็บเข้าไปสะสมเป็นฐานข้อมูลได้ด้วย ใช้คุม กระบวนการของงานก็ได้ ให้ทำงานบางขั้นตอนแทนคนก็ได้ ช่วยลดขั้นตอนให้น้อยลง เป็นการประหยัดเวลา และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลหรืองาน หรือ ช่วยค้นหาข้อมูล (Information) ความจริง (Facts) ช่วยสั่งงาน ช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยสร้างใบสั่งงาน ใบส่งของ เป็นต้น หรือช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ ความผิดปกติต่างๆก็ได้ สามารถต่อยอดข้อมูลไปใช้ใน Microsoft Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟรีแลนซ์
เกรียงศักดิ์฿ดนัยสวัสดิ์

เกษียณแล้ว มีประสบการณ์ด้าน ไอที มากกว่า 35 ปี เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ การพัฒนาระบบงาน การออกแบบระบบ การทดสอบระบบ การใช้ Excel Macro ในการช่วย Improve Process/Flow และการใช้ Power BI ในการทำข้อมูลให้ผู้บริหาร

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน