รับจ้างทำระบบด้วย Excel Macro เพื่อรวบรวมข้อมูล คิดคำนวนข้อมูลต่างๆ และช่วย Improve Workflow

0.0

Excel Macro ช่วยงานได้สารพัด ไม่ว่าจะช่วยรวบรวมข้อมูล คำนวนค่าใช้จ่ายยากๆ เยอะๆ ยุ่งๆ กฏเกณฑ์เยอะๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่มีผิดพลาดเหมือนการทำงานของโปรแกรม และยังสามารถเก็บเข้าไปสะสมเป็นฐานข้อมูลได้ด้วย ใช้คุม กระบวนการของงานก็ได้ ให้ทำงานบางขั้นตอนแทนคนก็ได้ ช่วยลดขั้นตอนให้น้อยลง เป็นการประหยัดเวลา และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลหรืองาน หรือ ช่วยค้นหาข้อมูล (Information) ความจริง (Facts) ช่วยสั่งงาน ช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยสร้างใบสั่งงาน ใบส่งของ เป็นต้น หรือช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ ความผิดปกติต่างๆก็ได้ สามารถต่อยอดข้อมูลไปใช้ใน Microsoft Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับจ้างพัฒนาระบบด้วย Excel Macro เพื่อช่วยงานสารพัด ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย งาน SME งานโรงงาน งานธุรกิจทุกขนาด ตามความต้องการที่ผู้ว่าจ้างจะกำหนด เมื่อได้ระบบ Excel Macro แล้ว จะสอนการใช้งาน และทดลองทำงานให้ดูด้วยข้อมูลจริงของผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) และให้ Macro Code แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อแก้ไขเองได้ หรือ จะเรียกใช้บริการหลังการขายก็ได้ ค่าจ้างทำของ (พัฒนา) ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน ความซับซ้อนของงาน ความถูกต้องของข้อมูลของผู้ว่าจ้าง ต้องคุยก่อน แต่คร่าวๆ คือ วันละ 4,000 บาท (Minimum Charge 1 วัน) เราจะแนะนำการใช้งาน Excel Macro ที่คุ้มค่าที่สุด ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุด ด้วยการวางแผน ศึกษาความต้องการอย่างละเอียด พัฒนางานคุณภาพสูง และ ทำงานด้วยความรวดเร็วตรงเวลาและรับผิดชอบ

ขั้นตอนการทำงานสำหรับ รับจ้างทำระบบด้วย Excel Macro เพื่อรวบรวมข้อมูล คิดคำนวนข้อมูลต่างๆ และช่วย Improve Workflow

  • 1. ผู้ว่าจ้าง แจ้งความประสงค์ รายละเอียดของงาน ตัวอย่างข้อมูลที่มี ตัวอย่างรายงานที่ต้องการมาให้พิจารณา สอบถามความเข้าใจในเนื้องานจนกว่าจะสามารถให้ผมประเมิน เวลา ที่ต้องใช้ในการพัฒนาให้ได้เพื่อเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา
  • 2. เมื่อตกลงค่าจ้าง และระยะเวลาได้แล้ว ปฏิบัติจามขั้นตอนการจ่ายค่าจ้างของทาง Fastwork

แพ็กเกจ ราคา รับจ้างทำระบบด้วย Excel Macro เพื่อรวบรวมข้อมูล คิดคำนวนข้อมูลต่างๆ และช่วย Improve Workflow

฿4,000
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

Excel Macro ช่วยงานได้สารพัด ไม่ว่าจะช่วยรวบรวมข้อมูล คำนวนค่าใช้จ่าย และยังสามารถเก็บเข้าไปสะสมเป็นฐานข้อมูลได้ด้วย ใช้คุม กระบวนการของงานก็ได้ ให้ทำงานบางขั้นตอนแทนคนก็ได้ ช่วยลดขั้นตอนให้น้อยลง เป็นการประหยัดเวลา และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลหรืองาน หรือ ช่วยค้นหาข้อมูล (Information) ความจริง (Facts) ช่วยสั่งงาน ช่วยบันทึกข้อมูล ช่วยสร้างใบสั่งงาน ใบส่งของ เป็นต้น หรือช่วยวิเคราะห์แนวโน้ม หรือ ความผิดปกติต่างๆก็ได้ สามารถต่อยอดข้อมูลไปใช้ใน Microsoft Power BI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!