รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับทำบัญชี

- จดทะเบียนบริษัท - จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน (หจก.) - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม - ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม - ขอหนังสือรับรองและคัดสำเนาต่างๆ 500 บาท เอกสารที่ผู้ว่าจ้างจะได้รับหลังการจดทะเบียนแล้วเสร็จ บริษัทจำกัด - หนังสือรับรองบริษัท - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน - บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ - บอจ.3 - บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น - รายงานจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) - หนังสือรับรองห้างหุ้นส่วน - ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน - หส.2

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท จดห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รับทำบัญชี

  • 1. ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ
  • 2. ประเมินราคาและตกลงราคา
แพ็กเกจ
จดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนต่างๆ - จัดทำคำเอกสารคำขอในการจดทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม / ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- ให้คำแนะนำปรึกษาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - จัดทำคำเอกสารคำขอในการจดทะเบียนภาษีแบบ ภ.พ.01 /แบบ ภ.พ.01.1 - ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.01 / ภพ.01.1 - จัดทำคำขอขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม สปส.1-01 (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

คัดสำเนาเอกสาร - หนังสือรับรองบริษัท บอจ.2 บอจ.3 บอจ.5
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ให้คำแนะนำเอกสารที่สามารถขอคัดได้จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ส่งมอบสำเนาเอกสารทางไปรษณีย์

ฟรีแลนซ์
nualchan

รับทำบัญชี ภาษีครบวงจร ปิดงบการเงิน ทำบัญชี วางแผนภาษี รับปรึกษาภาษีอากร จดทะเบียนบริษัท ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีภาษีกว่า25ปี เกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์ ซื้อมาขายไป ผลิต บริการ บนช่องทางออนไลน์และออฟไลน์

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน