Financial Model & Financial Analysis

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในงานด้าน Investment Banking พร้อมจัดทำและให้คำปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งครอบคลุมเรื่อง การประมาณการงบการเงิน (Financial Forecast) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility study), การหามูลค่าหุ้น (Valuation) และการวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial Analysis) สามารถจัดทำรายงานได้ทั้งภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Financial Model & Financial Analysis

  • 1. สอบถามขอบเขตงานจากลูกค้า
  • 2. ตกลงราคาและชำระเงินผ่านเว็บไซต์
แพ็กเกจ
Urgent! Financial Model
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

งานที่มีคุณภาพตามขอบเขตงานที่ได้ตกลงกัน ในรูปแบบของไฟล์ Excel

Financial Model
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่มีคุณภาพตามขอบเขตงานที่ได้ตกลงกัน ในรูปแบบของไฟล์ Excel

Financial Analysis
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานที่มีคุณภาพตามขอบเขตงานที่ได้ตกลงกัน ในรูปแบบของไฟล์ word, excel, powerpoint หรือ pdf

ฟรีแลนซ์
Danai

- จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร - ผ่านการทดสอบ CISA level 1 (คุณวุฒิสำหรับนักวิเคราะห์การลงทุนหลักทรัพย์) - มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน 2 ปี - มีประสบการณ์ในการจัดทำ Financial Model, Financial Analysis และ Project Feasibility

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน