ออกแบบโปสเตอร์ วิจัย แผ่นพับ นามบัตร ปกสื่อสิ่งพิมพ์

บริการของเรา งานออกแบบ (แผ่นพับ โปสเตอร์ ทั้งงานวิชาการ งานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ โปสเตอร์กิจกรรม ปกหนังสือ นามบัตร สิ่งพิมพ์โฆษณา) สำหรับโฆษณา กิจกรรม หรือใช้สำหรับงานวิชาการ ทั้งไทยและอังกฤษ *พร้อมบริการหาข้อมูลประกอบ ขั้นตอน - ลูกค้าส่งข้อมูล ภาพประกอบ สินค้า โลโก้ ข้อมูลที่ต้องการ *ถ้าสิ่งที่ลูกค้าใช้ติดลิขสิทธิ์ ลูกค้าจะเป็นผู้จ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ **ข้อมูลตัวอักษรที่ส่งมา "ถ้าผิดพลาด" จะไม่ถูกนับเป็นส่วนการแก้งานของรอบ 1-2 เราจะไม่แก้ไขให้ ฉะนั้นลูกค้าต้องตรวจสอบความถูกต้องของอักษรให้ดีก่อนส่งมา - บอกรายละเอียดที่ต้องการ (ธีม โทนสี) - ระบุขนาด - เสนองาน JPEG หากต้องการไฟล์แก้ไขได้ PSD, AI เพิ่ม 200 บาท - แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง และรวมแล้วไม่เกิน 30% ถัดจากนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ - การเปลี่ยนบรีฟ / แก้ไขข้อมูลยกชุดแล้วแต่ฟรีแลนซ์จะพิจารณา ให้ถือเป็นการสิ้นสุดสัญญาจ้างทันที โดยเราจะยุติการแก้ไขเพิ่มเติมอีกแม้จะมีโควต้าการแก้ไขก็ตาม และจะส่งมอบงานชิ้นล่าสุดให้รูปแบบไฟล์ที่ได้ทำสัญญาจ้างโดยถือเป็นการส่งงานครั้งสุดท้าย ***บริการหาข้อมูลเพิ่มเติม ค่าบริการขั้นต่ำ 200 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

***ลูกค้าเป็นอันรับทราบว่า เมื่อสัญญาการจ้างงานเกิดขึ้น ถือว่าลูกค้าได้อ่านทบทวน และทำความเข้าใจเงื่อนไข และรายละเอียดการทำงานเป็นอย่างดีแล้ว และยินยอมรับผลอันเนื่องมาจากการกระทำผิดเงื่อนไขการจ้างงาน - ค่าออกแบบชิ้นงาน 800 บาท (เป็นราคาต่อ 1 หน้าครับ) ถ้าเป็นงาน Infographic 1000 บาทครับ - Powerpoint presentation ขั้นต่ำ 500 บาท - Banner cover facebook ขั้นต่ำ 300 บาท สอบถามเพิ่มเติมได้ครับผม ยินดีตอบกลับครับและขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจครับ (บริการเพิ่มเติม) - *ค่าบริการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ทั้งแหล่งอ้างอิงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการ ไม่ขอรับสืบค้นข้อมูลที่เป็นการบิดเบือนความจริงนะครับ) 200 บาท - *ค่าบริการไฟล์แบบแก้ไขได้ (PSD, AI) 200 บาท - *ค่าบริการเพิ่มเติมในกรณีแก้ไขในครั้งที่ 3 และแก้ไขตัวอักษรตั้งแต่ครั้งแรกเป็นต้นไปครับ

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ขั้นตอนเบื้องต้น - ครั้งแรก ลูกค้าเสนองาน บอกชนิด รูปแบบ แนวคิด ธีม โทนสี หรือบอกวัตถุประสงค์ให้เราช่วยออกแบบได้ครับ หรือถ้ามีรูปแบบแล้วส่งมาให้ได้เลยครับ - นำเสนอผลงาน ในรูปแบบ JPEG - แก้ไขครั้งที่ 1-2 ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ แจ้งภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่งงาน ขอให้ลูกค้าบอกจุดที่ต้องการแก้ไข หรือสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้ชัดเจน **เราไม่ขอรับแก้ตัวข้อความจากความผิดพลาดของลูกค้าหลังจากส่งข้อมูลมาให้ครั้งแรกครับ - แก้ไขครั้งที่ 3 ขอคิดค่าบริการเพิ่มเติมนะครับ

ฟรีแลนซ์
Chakkrit

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กำลังศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจและผลงานด้านการออกแบบ ดีไซน์ ด้วยโปรแกรม Photoshop / Adobe Illustrator ผลงานดีไซน์ ทั้งแบบสบายๆ เรียบง่าย เป็นทางการ หรือ infographic ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับสร้างชิ้นงานเพื่อใช้สำหรับงานวิชาการ หรืองานนำเสนอได้ตามความต้องการ

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
23 ครั้ง
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน