บทความวิชาการ วิทยาศาสตร์ สุขภาพ อ้างอิงไทย/อังกฤษ

รับเขียนบทความภาษาไทย จากแหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ในทางวิชาการตามความเหมาะสมของบทความที่เขียน โดยเฉพาะเนื้อหาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรค สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร การใช้ยา สำหรับลงในหนังสือ นิตยสาร หรืองานนำเสนอตามความต้องการของลูกค้า ขั้นตอน - ลูกค้าแจ้งงานที่จะให้เขียน (เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไร) - บอกวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เช่น สำหรับลงในหนังสือ นิตยสาร งานนำเสนอ - บอกกลุ่มเป้าหมายของลูกค้า - บอกอารมณ์ รูปแบบภาษาที่ใช้ในการเขียน เช่น เป็นทางการ หรือ ภาษาที่เข้าใจง่าย สบายๆ - ส่งงานให้ตรวจสอบ ขอรับแก้ไขภายใน 48 ชั่วโมงหลังส่งบทความครับ *ราคานี้เป็นราคาเฉพาะบทความ ไม่มีรูปภาพประกอบครับ ถ้าสนใจการทำพรีเซนเทชัน สามารถสอบถามเสนอราคาเพิ่มเติมได้ครับ ดูตัวอย่างผลงานที่โปรไฟล์ครับผม **เพื่อให้เป็นไปตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ผมขอให้บริการสืบค้นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเชิงวิชาการนะครับ ^^

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเขียนบทความภาษาไทย (แหล่งอ้างอิงทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากแหล่งข้อมูลที่มีความเชื่อถือได้ในทางวิชาการ จำนวนเหมาะสมกับบทความที่เขียน เป็นการเขียนและเรียบเรียงข้อมูลใหม่) จำนวนประมาณ 700+ คำภาษาไทย (ยืดหยุ่นได้ครับ) สำหรับหนังสือ นิตยสาร งานวิชาการ หรือเขียนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ภาษาไม่ซับซ้อนได้ครับ *เฉพาะงานเขียนไม่รวมภาพประกอบครับ

ฟรีแลนซ์
Chakkrit
Chakkrit

นิสิตเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 กำลังศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความสนใจและผลงานด้านการออกแบบ ดีไซน์ ด้วยโปรแกรม Photoshop / Adobe Illustrator ผลงานดีไซน์ ทั้งแบบสบายๆ เรียบง่าย เป็นทางการ หรือ infographic ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถค้นหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษร่วมกับสร้างชิ้นงานเพื่อใช้สำหรับงานวิชาการ หรืองานนำเสนอได้ตามความต้องการ

12/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
52 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน