จดทะเบียนตั้งบริษัท/หจก. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม จดเครื่องหมายการค้า

- จดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม - จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนตั้งบริษัท/หจก. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้างประกันสังคม จดเครื่องหมายการค้า

  • 1. ติดต่อคุยรายละเอียดลักษณะงานที่จะให้ดำเนินการ
  • 2. ประเมินราคาและตกลงราคา
แพ็กเกจ
งานจดทะเบียนต่างๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานจดทะเบียนต่างๆ - ให้คำแนะนำปรึกษาในการจดทะเบียนต่างๆ - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารในการจดทะเบียน - ดำเนินการจดทะเบียนการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัท ทะเบียนพาณิชย์ และอื่นๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของห้างหุ้นส่วนและบริษัท - ดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ - ดำเนินการขึ้นทะเบียนนายจ้าง ประกันสังคม (ราคาค่าบริการเริ่มต้นยังไม่รวมค่าธรรมเนียม)

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1. ตรวจค้นความเหมือนคล้ายพร้อมให้คำแนะนำ 2. เตรียมและพิมพ์เอกสารแบบฟอร์มทั้งหมดและส่งให้ลูกค้าลงนาม 3. ยื่นเอกสารคำขอจดทะเบียนและส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ (EMS) 4. ติดตามสถานะคำขอของลูกค้าจนกว่าจะผ่าน หรือถ้ามีสถานะที่นายทะเบียนสั่งแก้ไขก็จะดำเนินการแก้ไขให้

ฟรีแลนซ์
TheAccounting

The Acounting มีนักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านการทำบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับทำบัญชี บริหารจัดการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี และจัดทำแผนภาษี The Acounting พร้อมจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน