ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน วางระบบบัญชี ปรึกษาวางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

รายละเอียดการให้บริการด้านการทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน และยื่นงบการเงิน •บันทึกรายการบัญชีตามเอกสารหลักฐานประจำเดือน ราคาเริ่มต้นที่ 500 บ./เดือน/40รายการ •จัดทำสมุดบัญชีรายวันทั่วไป •จัดทำสมุดบัญชีแยกประเภท •จัดทำงบทดลอง และรายงานงบการเงิน •จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ถาวร •จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน •จัดเตรียมข้อมูล เพื่อมอบให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบ (ค่าสอบบัญชี ยังไม่รวมในราคาข้างต้น) •จัดทำ ภงด.50,สบช.3, บอจ.5 และ E-filling นำยื่นทางอินเตอร์เน็ต การบริการด้านอื่นๆ นอกจากนี้เรายังมีบริการอื่นๆ ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อกิจการ ดังนี้ 1.บริการวางระบบบัญชีของกิจการ 2.บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับบัญชีและภาษีอากร 3.บริการวางแผนภาษีอากร และอื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบการเงิน ยื่นงบการเงิน วางระบบบัญชี ปรึกษาวางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

  • 1. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ ข้อมูลบริษัท
  • 2. ลูกค้าจัดส่งเอกสารที่จะให้บันทึกบัญชี
แพ็กเกจ
ลูกค้าใหม่ เหมาะสำหรับกิจการที่เพิ่งเริ่มต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ลูกค้ากิจการขนาดรายการตั้งแต่ 40-100 รายการ
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ลูกค้ากิจการขนาดรายการตั้งแต่ 100 รายการขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-บันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายทุกรายการ -จัดทำงบทดลอง และรายละเอียดประกอบงบการเงิน -จัดทำสมุดบัญชีทุกประเภท(ทั่วไป,ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย) -จัดทำงบการเงิน -ยื่นภงด.50, สบช.3, อบจ.5, งบการเงิน และ E-Filing ทางInternet -ส่งเอกสาร พร้อมหลักฐานทั้งหมดคืนลูกค้า -ส่งสรุป และไฟล์ข้อมูลของบริษัทที่มีให้ทาง E-Mail เมื่อเสร็จงาน *ต้องใช้User+Password กรณีไม่มีต้องยื่นขอ ถ้าให้จัดเตรียมเอกสาร ค่าบริการ 5,000บาท ไฟล์เอกสารรายงานทั้งหมดที่ลูกค้าจะได้รับจะอยู่ในรูปแบบ PDF ครับ

ฟรีแลนซ์
TheAccounting

The Acounting มีนักบัญชีที่มีความรู้ทางด้านการทำบัญชีโดยเฉพาะ สำหรับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาและรับทำบัญชี บริหารจัดการบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ยื่นภาษี และจัดทำแผนภาษี The Acounting พร้อมจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า

08/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
11 ครั้ง
ขายได้
8 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน