รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point, Excel (คีย์ข้อมูล, ตารางข้อมูล, สร้างสูตร)

- Word : รับจัดหน้าเอกสาร, พิมพ์รายงาน, พิมพ์เอกสาร, พิมพ์งานวิจัย, วิทยานิพนธ์, พิมพ์จดหมาย - Excel : การคีย์ข้อมูล, สร้างกราฟ จากข้อมูลที่มีอยู่, การทำตาราง, การสรุปข้อมูล, สร้างสูตรคำนวณฯ) - Power point : งานนำเสนอจากข้อมูลที่มีให้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ,หาข้อมูล ,ทำรายงาน ,power point, Excel (คีย์ข้อมูล, ตารางข้อมูล, สร้างสูตร)

  • 1. แจ้งรายละเอียดงาน ความต้องการของลูกค้า
  • 2. ประเมินราคาตามปริมาณและความยากของเนื้องาน
แพ็กเกจ
Basic
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Word. พิมพ์เอกสาร จากสำเนาต้นฉบับ / หนังสือพิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-15 หน้ากระดาษ A4 (500 ตัวอักษร) (เฉพาะข้อความ ไม่รวมสูตร สมการ ตาราง) ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF.) Excel. คีย์ข้อมูลที่ให้มา 1-5 หน้า (500 ตัวอักษร) ทำสรุปกราฟ/สรุปตาราง 1-5 ชิ้น สร้างสูตรขั้นต้นไม่เกิน 3 สูตร ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(PDF. .XLXS)

Normal
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Word. พิมพ์เอกสาร จากสำเนาต้นฉบับ / หนังสือพิมพ์เอกสารตั้งแต่ 1-20 หน้ากระดาษ A4 (500 ตัวอักษร)(อาจมีสูตร สมการ ตาราง รูปภาพ) ใช้เวลา 1-3 วันส่วนเกินหน้าละ 15 บาท ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(.DOCX. PDF.) Excel. สร้างตาราง/คีย์ข้อมูล/สร้างกราฟ สร้างสูตรการคำนวณ วิเคราะห์ข้อมูล/การแสดงผลข้อมูลจากฟังก์ชั่น Pivot Table กรอกข้อมูล/เชื่อมข้อมูลข้าม Sheet โดยใช้ Vlookup ชนิดสกุลไฟล์ที่ได้รับ(PDF. .XLXS)

ฟรีแลนซ์
Priaw

เป็นพนักงาน บ.เอกชน ลักษณะงานที่ทำประจำวันเป็นงานเอกสารและ คำนวณ Excel สนุกสนานกับการจัดหน้าเอกสาร รายงาน หรือ เล่มวิจัย ยินดีมากคุยกันก่อนได้นะคะ

06/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน