general translation from English to Thai / Thai to English

รับงานแปลภาษาทั่วไป แปลจากอังกฤษเป็นไทย และไทยเป็นอังกฤษ Hello! my name is Pream. I'm a results-driven and detail-oriented freelance translator from English to Thai and vice versa, interpreting dialogues and conversations, general translations, Offers excellent writing skills and great time management abilities. Please feel free to contact me. Thank you!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ general translation from English to Thai / Thai to English

  • 1. ประเมินเนื้อหาว่ามีความเหมาะสมกับทักษะของผู้แปล
  • 2. ตอบรับงาน
แพ็กเกจ
งานแปลภาษาด่วน 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคางานหน้าละ 370 บาท ไฟล์ word ,PDF หรือไฟล์แบบเดียวกับผู้จ้างงาน

งานแปลด่วนพิเศษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ราคางานหน้าละ 620 บาท ไฟล์ word ,PDF หรือไฟล์แบบเดียวกับผู้จ้างงาน จ้างวันนี้ได้วันรุ่งขึ้น

งานแปลภาษาภายใน 1 อาทิตย์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ราคางานหน้าละ 280 บาท ไฟล์ word ,PDF หรือไฟล์แบบเดียวกับผู้จ้างงาน

ฟรีแลนซ์
อินทิรา

Hello! My name is Pream. I'm a results-driven and detail-oriented freelance translator from English to Thai and vice versa, interpreting dialogues and conversations, general translations, Offers excellent writing skills and great time management abilities.

07/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน