Rich Menu Line OA รับสร้าง LINE OA Chat Bot

- สร้าง Line chatbot ตอบลูกค้า - ออกแบบ Rich Menu - ออกแบบระบบ ตามความต้องการของลูกค้า Basic Rich Menu ลูกค้าจะได้รับ เป็นไฟล์ .jpg และ .png Rich Menu+พร้อมติดตั้ง ลูกค้าจะได้รับ เป็นไฟล์ .jpg และ .png พร้อมติดตั้งให้ และตั้งค่าเมนู พูดคุยปรึกษาก่อนรับงานทุกครั้ง Rich Menu+พร้อมติดตั้ง + สร้าง Line OA + Chatbot FullOption สร้าง Line OA งานออกแบบ rich menu Chatbot ตอบลูกค้า พูดคุยปรึกษาก่อนรับงาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Rich Menu Line OA รับสร้าง LINE OA Chat Bot

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นของงานที่ต้องการ pack 1 2 3 ตามความต้องการลูกค้า
  • 2. พูดคุยปรึกษาตามรายละเอียด งาน
แพ็กเกจ
Basic Rich Menu
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าจะได้รับ เป็นไฟล์ .jpg และ .png

Rich Menu + พร้อมติดตั้ง
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับ เป็นไฟล์ .jpg และ .png พร้อมติดตั้งให้ และตั้งค่าเมนู + link ไปข้อความ หน้าเว็บไซต์ พูดคุยปรึกษาก่อนรับงานทุกครั้ง

Rich Menu+พร้อมติดตั้ง + สร้าง Line OA + Chatbot Full option
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สร้าง Line OA ให้ งานออกแบบ rich menu Chatbot ตอบลูกค้า ตั้งค่าแชทบอท การ์ดเมสเสจ พูดคุยปรึกษาก่อนรับงาน

ฟรีแลนซ์
Prawit

มีความรู้และสามารถสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress ได้เป็นอย่างดีรวดเร็ว

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน