พัฒนาระบบ Frontend, Backend, Api, Report/แก้ไขงาน Php, Yii2, Laravel, Nuxtjs, VueJS, Javascript

- รับออกแบบพัฒนาระบบ/แก้ไข (Frontend) ด้วย Php, Yii2, Vuejs, Nuxtjs - รับออกแบบพัฒนาระบบ/แก้ไข (Backend, Api) ด้วย Php, Laravel - รับออกแบบรายงาน/แก้ไข (Pdf) ด้วย TCPDF, mPDF - รับ Deploy ระบบ ขึ้น Server

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนาระบบ Frontend, Backend, Api, Report/แก้ไขงาน Php, Yii2, Laravel, Nuxtjs, VueJS, Javascript

  • 1. ติดต่อสอบถาม
  • 2. ส่งรายละเอียดของงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

รับออกแบบพัฒนา/แก้ไข ระบบ ด้วย Php, Yii2, Laravel, Vuejs, Nuxtjs - ราคาขึ้นอยู่กับ ความยากง่ายของระบบ - ส่งมอบงาน ผ่าน git หรือ ช่องทางอื่นๆ - แก้ไขงานหลังส่งมอบไม่เกิน 7 วัน ได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
ประสิทธิ์

- จบการศึกษา มหาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) - programmer สำนักงาเทศบาลอุดรธานี ( กรกฎาคม 2556 - มีนาคม 2558) - programmer บริษัท เอจีส ซอฟท์ จำกัด (เมษายน 2558 - ปัจจุบัน) - programmer สำนักงานสาธารณสุขอุดรธานี (มกราคม 2560 - ปัจจุบัน)

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
13 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน