ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องจักร ประมาณราคา ทำรายการคำนวณ

1.คำนวน ออกแบบเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต เช่น ระบบลำเลียง ระบบย่อยขนาดระบบขับเคลื่อน งานชิ้นส่วนFabrication + Structure ชิ้นส่วนกลไก ฯลฯ 2. ชำนาญงาน Pneumatic + Hydraulic และไฟฟ้ากำลัง 3. สามารถเขียนแบบ Shop drawing ได้ทั้งมือ และ 3D,2D

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ,เขียนแบบเครื่องจักร ประมาณราคา ทำรายการคำนวณ

  • 1. ลูกค้าตกลงรายละเอียดงาน พร้อมส่งมอบไฟล์แบบ มาให้ผู้รับจ้างทำงาน
  • 2. ผู้รับจ้างดำเนินการตามกำหนดเวลา และส่งมอบไฟล์งานตามตกลง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1.แบบโดยจัดส่งให้เป็นไฟล์ 3D,2D.(เงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 2.รูปเล่ม รายการคำนวณโครงสร้าง พร้อมลงนามรับรองรายการคำนวณทางวิศวกรรม (กรณีลูกค้าต้องการให้เซนต์ลงในแบบ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามใบเสนอราคา) 3.BOQ สำหรับงาน เป็นไฟล์ PDF พร้อมเอกสารแบบฟอร์มเป็นมาตรฐาน 4.Back up ข้อมูลการคิดปริมาณงาน สำหรับผู้ว่าจ้าง เพื่อตรวจสอบงาน อ้างอิง ที่มา ของการถอดแบบ วัสดุ โดยจะส่งเป็นไฟล์ Excel ให้โดยผู้ว่าจ้างสามารถเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด ข้อมูลเองได้ กรณีการแก้ไขงาน : แก้ได้ไม่เกิน3ครั้ง(จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

ฟรีแลนซ์
Prasert

Experience in Petrochemical, Refinery, and Power Plant.(Total Experience 13 years in piping design engineer) Experience in Steel industry.(Total Experience 2 years in mechanical engineer ) Experience in Automotive industry.(Total Experience 4 years in machine design)

11/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน