รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล word excel ออกแบบ powerpoint ตัดต่อคลิปวิดีโอ

- รับพิมพ์งาน Word ส่งงานให้เป็นไฟล์ Word และ PDF - รับสร้างไฟล์ หรืองานคีย์ข้อมูล Excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล word excel ออกแบบ powerpoint ตัดต่อคลิปวิดีโอ

  • 1. พูดคุยรายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
  • 2. แจ้งวันที่ และเวลาที่ลูกค้าค้องการรับงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

● พิมพ์เอกสารเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ - ไม่เกิน10 หน้ากระดาษ A4 แรก 250 บาท - หน้าที่ 11 เป็นต้นไป หน้าละ 15 บาท 1-10 หน้า ใช้เวลาไม่เกิน 1 วัน ● งานด่วน คิดราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของงานปกติ ● ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ .doc, docx, .pdf

ฟรีแลนซ์
prangruk

มีวินัย ตรงต่อเวลา ทำงานรวดเร็ว หากมีข้อผิดพลาดพร้อมแก้ไขให้ฟรี

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน