วางแผนการเงินส่วนบุคคลรอบด้าน

จัดทำแผนการเงินส่วนบุคคลรอบด้าน แผนภาษี แผนจัดการความเสี่ยง แผนการลงทุน แผนเกษียณ แผนการใช้จ่าย โดย นักวางแผนการเงิน AFPT จากสมาคมนักวางแผนการเงินไทย และ ผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนการเงินส่วนบุคคลรอบด้าน

  • 1. รวบรวมข้อมูลทางการเงินและเป้าหมายทางการเงิน
  • 2. วิเคราะห์และจัดทำแผนการเงิน
แพ็กเกจ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

file PDF พร้อมคำแนะนำ

วางแผนการศึกษาบุตร
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

File PDF พร้อมคำแนะนำ

วางแผนประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันรถ ที่อยู่อาศัย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

File PDF พร้อมคำแนะนะ

ฟรีแลนซ์
นภาวรรณ

ที่ปรึกษาการเงิน (AFPT) สมาคมนักวางแผนการเงินไทย, ผู้วางแผนการลงทุน (IP) ก.ล.ต

08/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน