MTL Application

ใช้ React Native ในการพัฒนาแอพลิเคชั่นของเมืองไทยประกันชีวิต ในระบบโทรศัพท์ IOS และ Android

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ MTL Application

  • 1. ส่งไฟล์ design ให้ทางเราประเมินราคาและระยะเวลาในการทำพร้อมทั้งพูดคุยตกลงกัน
  • 2. เมื่อตกลงได้แล้ว ทางเราจะพัฒนาโปรเจคพร้อมทั้งส่งความคืบหน้าให้ดูสามวันต่อหนึ่งครั้งจนกว่าจะจบโปรเจค เมื่อถึงวันส่งงานแล้วทุกอย่างเรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับ source file ที่ใช้ในการทำโปรเจค
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Source file ที่พัฒนาโปรเจคในส่วนของ front end ทั้งหมด (.js, .ts)

ฟรีแลนซ์
ประณัฐ

สร้างเว็บไซน์โดยใช้ React, NextJS หรือสร้างแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์ระบบ IOS และ Android ด้วย React Native

07/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน