ขึ้นแบบ 3D SketchUp

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.Plan Elevation Section หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad 2.ความต้องการของงาน ลายละเอียด - Style - Mood&tone - Reference - Color - สามารถปรับแก้ก่อนส่งภาพ Final ได้ 3 ครั้ง และไม่เกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่ กำหนดจะคิดราคาค่างานส่วนต่าง -แบ่งเป็นงวดงาน (จะกำหนดระยะเวลาภายหลังแล้วแต่ปริมาณงาน) 1.ค่าปฎิบัติงานเริ่มงานขั้นต้น 2.ส่งแบบร่างครั้งที่1 3.ส่งแบบร่างครั้งที่2 4.ส่งแบบร่างครั้งที่3 5.ส่งFinal

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานที่จะได้เป็นไฟล์ Jpeg และ ไฟล์ SKP, SKB (ไฟล์ภาพขนาดใหญ่สามารถปริ้นขนาด A3 A2 ได้ และทำไปทำ ppt ได้) *สามารถปรับแก้ไขก่อน final rendering ได้ 2 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ **เพิ่มเติม ออกแบบหรือแก้ไขงานจากที่กำหนด คิดเป็นตารางเมตรละ 200 - 500 บาท

ฟรีแลนซ์
Supanee

รับขึ้นแบบทางสถาปัตยกรรม 3D perspective+Vray SketchUP AutoCAD

01/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน