รับเขียน proposal โครงงานวิจัย บท 1-3

4.75
ขายได้ 1 ครั้ง

รับเขียนเค้าโครงงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง/ทบทวนวรรณกรรม บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ ด้วยประสบการณ์การทำรายงานการศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ สัตววิทยา พันธุศาสตร์จุลินทรีย์ ด้านนิเวศวิทยาทางทะเล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน proposal โครงงานวิจัย บท 1-3

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียด หัวข้อของงาน แพ็กเกจ และความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด
  • 2. สรุปรายละเอียดของงานเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 1 บทนำ และ บทที่ 2 การทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 การทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษา
จัดทำ บทที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย -ที่มาและความสำคัญ - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตการศึกษา - ประเด็นการศึกษา - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ - ระยะเวลาในการทำการศึกษา ในกรณีที่มีบทความมาให้แล้วจะคิดราคาโดยนับหน้าละ 10 บาท
บทที่ 1 บทนำ และ บทที่ 2 การทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีบทความมาให้แล้วจะคิดราคาโดยนับหน้าละ 10 บาท
บทที่ 1 บทนำ และ บทที่ 2 การทบทวนบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา ในกรณีที่มีบทความมาให้แล้วจะคิดราคาโดยนับหน้าละ 10 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน
2 วัน
4 วัน
5 วัน
จำนวนชิ้นงาน
1 ชิ้น
1 ชิ้น
1 ชิ้น
จำนวนหน้า
3 หน้า
-10 หน้า
-15 หน้า
ปรับแก้ชิ้นงานได้
1 ครั้ง
2 ครั้ง
3 ครั้ง
ไฟล์งานต้นฉบับ
เรียบเรียง เกลาสำนวนใหม่
ราคา
฿ 400
฿ 1,000
฿ 1,500
*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!