วิจัยคลินิก วิจัยทางการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

รับให้คำปรึกษาการทำวิจัยทางคลินิกตั้งเเต่เริ่มต้นจนจบ สำหรับการเรียนเฉพาะทาง เฉพาะทางต่อยอด การทำผลงานเลื่อนขั้น - ให้คำแนะนำให้การเลือกหัวข้อวิจัย การเลือกคำถามวิจัยที่เป็นไปได้ สามารถทำได้ในเวลาอันสั้น - ออกแบบงานวิจัย การเก็บข้อมูลและแบบบันทึกข้อมูล - การเขียนโครงร่าวิจัย การยื่นขอจริยธรรม - การคำนวณขนาดตัวอย่าง - การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและเปรียบเทียบ - การนำเสนอข้อมูลและการแปลผล Data Analysis -Descriptive analysis(Frequency and percentage, mean and SD, median and IQR, histogram) -Basic analysis(Chi square test, t-test, ANOVA, ranksum, logrank test, etc) -Advanced analysis (Univariable & multivariable analysis, confounder adjustment) Regression analysis: Gaussian or linear regression, logistic regression, cox regression, survival analysis Clinical prediction model: internal and external validation Diagnostic performance: sensitivity, specificity, NPV, PPV, AuROC, diagnostic odds ratio risk factor, prognostic factors, treatment outcome, diagnostic test

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วิจัยคลินิก วิจัยทางการแพทย์ วิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์

  • 1. ผู้วิจัยเล่ารายละเอียดของงานและสิ่งที่ต้องการให้ทีมช่วยเหลือ
  • 2. ทีมงานให้คำแนะนำ ประเมินค่าใช้จ่ายเเละระยะเวลาในการดำเนินงาน
แพ็กเกจ
โครงร่างวิจัย (Proposal)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.หัวข้อวิจัย หรือคำถามวิจัย หรือวัตถุประสงค์งานวิจัยทางคลินิกที่สามารถทำได้จริงในเวลาอันสั้น 2.รูปแบบวิจัยและการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม เช่น observation vs intervention; cohort, case control, cross sectional; prospective vs retrospective 3.การออกแบบ case record form(CRF) 4.การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติรวมถึงการคำนวณขนาดตัวอย่าง (ค่าใช้จ่ายอาจปรับสูงขึ้นตามความรู้พื้นฐานของผู้วิจัยและความยากของคำถามวิจัย หรืออาจปรับลดลงในกรณีที่มีข้อมูลโครงร่างวิจัยบางส่วนอยู่แล้ว)

การคำนวณขนาดตัวอย่างหรือการวิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกพื้นฐาน(อย่างใดอย่างหนึ่ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ 1. จำนวนขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม (เหมาะสำหรับท่านที่มีโครงร่างวิจัยเเล้ว) หรือ 2. ตารางและ/หรือกราฟแสดงข้อมูลผลงานวิจัยจากการใช้สถิติพื้นฐาน (เหมาะสำหรับท่านที่เก็บข้อมูลเเล้ว) ได้แก่ Descriptive analysis (Frequency and percentage, mean and SD, median and IQR, histogram) Basic analysis (Chi square test, t-test, ANOVA, ranksum, logrank test, etc) (ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับจำนวนตัวแปรและขนาดตัวอย่าง)

วิเคราะห์ข้อมูลทางคลินิกขั้นสูง (Regression analysis)
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ตารางและ/หรือกราฟแสดงข้อมูลผลงานวิจัยจากการใช้สถิติขั้นสูง(เหมาะสำหรับท่านที่เก็บข้อมูลเเล้ว) ได้แก่ Advanced analysis (Univariable & multivariable analysis, confounder adjustment) Regression analysis: Gaussian or linear regression, logistic regression, cox regression, survival analysis Clinical prediction model: internal and external validation Diagnostic performance: sensitivity, specificity, NPV, PPV, diagnostic odds ratio (ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจำนวนขนาดตัวอย่างและจำนวนตัวแปร)

ฟรีแลนซ์
Kyrhatii

เราคือทีมแพทย์เฉพาะทางที่เรียนเพิ่มเติมด้านสถิติเเละงานวิจัย (ป.โท) ปัจจุบันยังคงรักษาผู้ป่วยเป็นงานหลัก ทำวิจัยและสอนนักศึกษาเป็นงานเสริม เป็นผู้ประเมินบทความที่ส่งตีพิมพ์วารสารของโรงพยาบาล มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยทางคลินิกร่วม 10 ปี มีผลงานตีพิมพ์และนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน