รับปั้นโมเดล(Furniture,Product, 3D rendering)

ประเภทงานออกแบบและเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ เพื่อส่งผลิต และทำ 3D rendering โดยใช้โปรแกรม Rhino ไฟล์ที่ลูกค้าจะได้รับเป็นไฟล์ pdf,png,dwg รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *** กรณีแพ็กเกจที่ 3 ในส่วนของ Drawing หากมีจำนวนการแยก Part มากกว่า 10 Part จะคิดราคาเพิ่มตามตกลง *** ในเเพ็กเกจที่1-3 สามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง หากมากกว่านั้นจะคิดราคาเพิ่มตามตกลง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปั้นโมเดล(Furniture,Product, 3D rendering)

  • 1. ตกลงคุยรายละเอียด เพื่อประเมินราคา
  • 2. ส่งแบบร่างให้ลูกค้าดู (สามารถแก้ไขได้ 3 ครั้ง)
แพ็กเกจ
ภาพ Render 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

**เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์** รูป Render 3D - รูปด้านแต่ละด้าน Top,Front,Side,Perspective - รูปโปรดักส์เสมือนจริง - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg

ภาพ Render 3D + Assembly
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

**เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์** รูป Render 3D - รูปด้านแต่ละด้าน Top,Front,Side,Perspective - รูปโปรดักส์เสมือนจริง + ทัศนียภาพ - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg Assembly - แยกชิ้นส่วนให้เห็นถึงการประกอบขึ้นรูป - ระบุชิ้นส่วนและจำนวนชิ้น - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg ได้รูปงานทั้งหมด 7 รูป

ภาพ Render 3D + Assembly + Drawing
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

**เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์** รูป Render 3D - รูปด้านแต่ละด้าน Top,Front,Side,Perspective - รูปโปรดักส์เสมือนจริง + ทัศนียภาพ - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg Assembly - แยกชิ้นส่วนให้เห็นถึงการประกอบขึ้นรูป - ระบุชิ้นส่วนและจำนวนชิ้น - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg Drawing - แยก Part บอกขนาดแต่ละชิ้นส่วน - ได้รูป Drawing Top , Front , Side แต่ละชิ้นส่วน - สูงสุด 10 Part - ไฟล์ที่ได้ pdf,png,dwg ได้รูปงานทั้งหมด 17 รูป

ฟรีแลนซ์
ธัญญารัตน์

รับทำ 3D งานเฟอร์นิเจอร์ -ความถนัด งาน furniture modeling -เขียนแบบ -ปั้น 3d

10/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน