แปลภาษา Thai-English และ English-Thai

งานแปลที่ถนัด • เอกสารและบทความทั่วไป • เอกสารและบทความวิชาการ • เอกสารและบทความศิลปะ วัฒนธรรม • เอกสารและบทความธุรกิจ • เอกสารและบทความด้านเทคโนโลยี • เอกสารและบทความสำหรับเด็ก

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษา Thai-English และ English-Thai

  • 1. รับเนื้อหาและประเมินราคา
  • 2. เมื่อผู้ว่าจ้างตกลงจ้างงาน นักแปลจะส่งสัญญาการจ้างงานให้ศึกษาและเซ็นสัญญาการจ้างงานทั้งสองฝ่าย
แพ็กเกจ
Size S (จำนวน 1-5 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Size S จำนวน 1-5 หน้า อัตราค่าแปลเริ่มต้น/ 1 หน้า • English-Thai: 350 บาท สิ่งที่่จะได้รับ + ฟรี! การตรวจพิสูจน์อักษร + ไฟล์งานสกุลไฟล์: .doc หรือ .pdf + ระยะเวลาแปล: ไม่เกิน 2 วัน หมายเหตุ: *** จำนวนคำต่อ 1 หน้าไม่เกิน 350 คำ หากเกินขออนุญาตนับเป็นหน้าต่อไป (แต่หากเกินเพียงเล็กน้อยยินดีแปลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ) *** ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความยากง่ายของเนื้อหา ลองให้ประเมิณก่อนได้นะคะ

Size M (จำนวน 6-10 หน้า)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Size M จำนวน 6-10 หน้า อัตราค่าแปลเริ่มต้น/ 1 หน้า • English-Thai: 320 บาท สิ่งที่่จะได้รับ + ฟรี! การตรวจพิสูจน์อักษร + ไฟล์งานสกุลไฟล์: .doc หรือ .pdf + ระยะเวลาแปล: 2-4 วัน แล้วแต่ระดับเนื้อหา หมายเหตุ: *** จำนวนคำต่อ 1 หน้าไม่เกิน 350 คำ หากเกินขออนุญาตนับเป็นหน้าต่อไป (แต่หากเกินเพียงเล็กน้อยยินดีแปลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ) *** ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความยากง่ายของเนื้อหา ลองให้ประเมิณก่อนได้นะคะ

Size L (จำนวน 11 หน้าขึ้นไป)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

Size L จำนวน 11 หน้าขึ้นไป อัตราค่าแปลเริ่มต้น/ 1 หน้า • English-Thai: 350 บาท สิ่งที่่จะได้รับ + ฟรี! การตรวจพิสูจน์อักษร + ไฟล์งานสกุลไฟล์: .doc หรือ .pdf + ระยะเวลาแปล: 4-6 วันแล้วแต่ระดับของเนื้อหา หมายเหตุ: *** จำนวนคำต่อ 1 หน้าไม่เกิน 350 คำ หากเกินขออนุญาตนับเป็นหน้าต่อไป (แต่หากเกินเพียงเล็กน้อยยินดีแปลให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ) *** ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้นซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความยากง่ายของเนื้อหา ลองให้ประเมิณก่อนได้นะคะ

ฟรีแลนซ์
KanokOrn

นักแปลและติวเตอร์ภาษาอังกฤษที่อุทิศเวลาไปกับการค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาบูรณาการเข้ากับสายอาชีพและเพื่อส่งมอบผลงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและนักเรียนทุกคน โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง แม่นยำ ความเอาใจใส่ และตรงต่อเวลา เพราะการส่งมอบงานที่ดีและเป็นที่ประทับใจที่สุดคือเป้าหมายของเรา

09/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน