Admin Line, FB, IG ราคากันเองค่ะ :-)

รับออเดอร์ รวมยอด คอมเฟิร์มและปิดการขาย เมื่อมีออเดอร์จะแจ้งผู้จ้างตามที่ผู้จ้างต้องการค่ะ รับทุกงานนะคะ สามารถคุยรายละเอียดกันก่อนว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง สินค้าเป็นประเภทไหน สนใจสอบถามก่อนได้น้า ไม่จ้างไม่ว่ากันจ้าา

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Admin Line, FB, IG ราคากันเองค่ะ :-)

  • 1. แจ้งรายละเอียดสินค้า/บริการที่ลูกค้าต้องการให้ดูแล
  • 2. พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ว่าจ้างและฟรีแลนซ์
แพ็กเกจ
Package A แบบราย 3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับผู้จ้างที่ต้องการทดลองใช้บริการ • เหมาะสำหรับเพจที่ต้องการให้ดูแล/ตอบคำถามลูกค้า ไม่เกิน 60 คน/วัน ต่อ 1 ช่องทาง (Fanpage หรือ LINE@) ถ้าต้องการให้ดูแลทั้ง 2 ช่องทางคิด 1,050 บาทค่ะ • ทำงาน 3 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (ช่วงเวลาการทำงานสามารถตกลงกันได้นะคะ)

Package B แบบรายสัปดาห์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับเพจที่ต้องการให้ดูแล/ตอบคำถามลูกค้า ไม่เกิน 70 คน/วัน ต่อ 1 ช่องทาง (Fanpage หรือ LINE@) ถ้าต้องการให้ดูแลทั้ง 2 ช่องทางคิด 2,950 บาทค่ะ • ทำงาน 7 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (ช่วงเวลาการทำงานสามารถตกลงกันได้นะคะ)

Package C แบบรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

• แพ็กเกจนี้เหมาะสำหรับเพจที่ต้องการให้ดูแล/ตอบคำถามลูกค้า ไม่เกิน 130 คน/วัน ต่อ 1 ช่องทาง (Fanpage หรือ LINE@) ถ้าต้องการให้ดูแลทั้ง 2 ช่องทางคิด 9,500 บาทค่ะ • ทำงาน 30 วัน วันละ 8 ชั่วโมง (ช่วงเวลาการทำงานสามารถตกลงกันได้นะคะ)

ฟรีแลนซ์
Paweena

รับออเดอร์ รวมยอด คอนเฟิร์มและปิดการขาย เมื่อมีออเดอร์จะแจ้งผู้จ้าง ตามที่ผู้จ้างต้องการค่ะ รับทุกงานเลยค่ะ สามารถคุยรายละเอียดกันได้ก่อนว่าอยากให้ทำอะไรบ้าง มีเวลาตอบลูกค้าได้ตลอดค่ะ เรทราคาคุยและตกลงกันได้ค่ะ :-)

01/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
23 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน