รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและ หจก.

1.) รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและหจก. 2.) รับจดVAT 3.) รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลนิติบุคคล(บริษัท) 3.1 เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงาน 3.2 กรรมการเข้าออกและอำนาจกรรมการ 4.) ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและ หจก.

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการผ่านทางแชท
  • 2. ตรวจสอบเอกสารและประเมินราคา
แพ็กเกจ
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (กรณียื่นเอกสารด้วยตนเอง)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการให้คำปรึกษาและ จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับจดทะเบียนให้ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ตลอดกระบวนการยื่นเอกสาร

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท(ทางเรายื่นเอกสารที่DBDให้)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.จัดเตรียมเอกสารและส่งเอกสารทางอีเมลให้ลูกค้าลงนามและประทับตราบริษัท 2.ยื่นเอกสารที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมขอหนังสือรับรองและเอกสารต่างๆ 3.จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคและขึ้นทะเบียนประกันสังคม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บริการให้คำปรึกษาและ จัดเตรียมแบบฟอร์มสำหรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วน ตลอดกระบวนการยื่นเอกสาร (ราคาค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียม)

ฟรีแลนซ์
Panit

จบการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สามารถให้คำแนะนำด้านการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาด, รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จดVAT, รับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลนิติบุคคล, ที่ตั้งสำนักงาน, กรรมการเข้าออกและอำนาจ, ออกแบบตรายางสำหรับผู้ที่ต้องการจะจัดตั้งบริษัทใหม่

08/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน