รับสร้างGoogle formแบบสอบถาม,แบบประเมิน,ฟอร์มลงทะเบียน,quiz ออนไลน์ พร้อมไฟล์PDF *ไม่รับตอบแบบสอบถาม

-สร้างแบบสอบถาม,แบบประเมิน,ฟอร์มลงทะเบียน,quiz บน Google form -ออกแบบแบบสอบถามได้ตามความต้องการข้อมูลของลูกค้า (สามารถขอดูตัวอย่างแบบสอบถามก่อนได้) -สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : link แบบสอบถาม ,access ในการเข้าถึงข้อมูลการตอบแบบสอบถาม, QR code แบบสอบถาม และไฟล์ PDF ของแบบสอบถาม(กรณีต้องการพิมพ์แบบสอบถามลงกระดาษ) -ราคาเริ่มต้น 300 บาท โดยพิจารณาตามจำนวนข้อและความยากง่ายของแบบสอบถาม *ไม่รับตอบแบบสอบถามนะคะ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสร้างGoogle formแบบสอบถาม,แบบประเมิน,ฟอร์มลงทะเบียน,quiz ออนไลน์ พร้อมไฟล์PDF *ไม่รับตอบแบบสอบถาม

  • 1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลแบบสอบถาม แจ้งรายละเอียดความต้องการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ข้อใดบังคับตอบ, คำตอบข้อนี้ลิ้งค์ไปยังคำถามข้อต่อๆไป
  • 2. Freelance ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
แพ็กเกจ
สร้างแบบสอบถาม,แบบประเมิน,ฟอร์มลงทะเบียน ออนไลน์ (Google form)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-สร้างแบบสอบถาม,แบบประเมิน,ฟอร์มลงทะเบียน ลงบน Google form สามารถเลือกสีและภาพบนหัวฟอร์มได้ (ดูตัวอย่างเพิ่มเติมในรูป) -จำกัดคำถามไม่เกิน 20 คำถาม ข้อต่อไปคิดเพิ่มข้อละ 5 บาท -สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : link แบบสอบถาม ,access ในการเข้าถึงข้อมูลการตอบแบบสอบถาม, QR code แบบสอบถาม และไฟล์ PDF ของแบบสอบถาม -ราคาเริ่มต้น 300 บาท โดยพิจารณาตามจำนวนข้อและความยากง่ายของแบบสอบถาม -บริการให้คำปรึกษา ตลอดหลังการส่งงาน งานด่วนภายใน 24 ชม. บวกเพิ่ม 200 บาท

สร้างแบบทดสอบออนไลน์ (Quiz) บน Google Form
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-จำกัดคำถามไม่เกิน 15 คำถาม ข้อต่อไปคิดเพิ่มข้อละ 5 บาท -สามารถกำหนดคะแนนแต่ละข้อได้ -สามารถเลือกได้ว่าประกาศคะแนนทันทีหรือไม่ -สามารถสับเปลี่ยนลำดับของคำถามได้ -สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ : link แบบทดสอบ ,access ในการเข้าถึงข้อมูลการตอบแบบทดสอบ, QR code แบบทดสอบ งานด่วนภายใน 24 ชม. บวกเพิ่ม 200 บาท

ฟรีแลนซ์
Natnicha

เรียนจบด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำงานด้าน Marketing ให้กับบริษัทต่างประเทศและเป็นฟรีแลนซ์ที่ปรึกษาด้าน Digital marketing และเชี่ยวชาญในเรื่องการสร้างแบบสอบถาม งานออกแบบ ทำ presentation

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน