รับปรึกษาปัญหาชีวิต ทุกเรื่อง โดย Certified coach

รับปรึกษาปัญหาในทุก ๆ เรื่อง ไม่ว่าสิ่งที่คุณเจอจะหนักหนาแค่ไหน หรือคุณไปเจออะไรมา เราพร้อมรับฟังคุณในทุกสถานการณ์ ทุกช่วงจังหวะชีวิต และช่วยปรับสภาพจิตใจ หาทางแก้ปัญหาไปด้วยกัน รับปรึกษาโดยโค้ชที่ได้รับการรับรองด้าน NLP (Certified Master Coach of NLP) ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ผ่านโทรศัพท์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาปัญหาชีวิต ทุกเรื่อง โดย Certified coach

  • 1. แจ้งปัญหา และจุดมุ่งหมายในการโค้ช หรือการให้คำปรึกษานี้ (เช่น อยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากรู้สึกดีขึ้น หรืออยากได้คนรับฟัง) เพื่อจะใช้จุดมุ่งหมายนี้เป็นหลักตลอดเส้นทางในการโค้ชหรือให้คำปรึกษา
  • 2. ตกลงเงื่อนไขและราคา นัดวันเวลาที่สะดวก ฟรีแลนซ์เสนอราคา
แพ็กเกจ
ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ เริ่มต้น 650 บาท/ ชั่วโมง ไม่มีการทำกระบวนการ

โค้ชเต็มรูปแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

นัดเจอหรือโทรศัพท์เพื่อทำการโค้ชเต็มรูปแบบ (อาจมีการทำกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ หรือใช้การโค้ชรูปแบบอื่น) เริ่มต้น 1,500 บาท/ ครั้ง ใช้เวลา 1-2 ชั่วโมง ติดตามผลทางโทรศัพท์ 1 สัปดาห์

ฟรีแลนซ์
พรสรวง

- จบการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกียรตินิยมอันดับ 2 - ฟรีแลนซ์เขียนบทความ แปลภาษากว่า 5 ปี - Certified Master Coach of NLP โค้ชที่ได้รับการรับรองด้านจิตวิทยาการสื่อประสาท - ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับ Creative Copywriter, Online Marketing - ถนัดบทความทั่วไป คำโฆษณา บทความวิชาการ

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน