VISA และWork Permit

บริการยื่นขอ Visa , Work Permit ให้กับคนต่างชาติที่มีบริษัทรองรับและได้เข้ามาทำงานในประเทศไทย และบริการต่ออายุ VISA , Work Permit รวมไปถึงดำเนินการติดต่อประสานงานอื่นๆ เช่น รายงานตัว 90 วัน แจ้งที่อยู่ ขอใบรับรองถิ่นที่อยู่ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ VISA และWork Permit

  • 1. จัดทำแบบฟอร์ม
  • 2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ยื่นขอ VISA, Work Permit หรือรายงานตัว 90 วัน
แพ็กเกจ
ขอ VISA
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

VISA ทำงานในประเทศไทย

Work Permit
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย

จัดทำเอกสารแบบฟอร์ม
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ยื่นขอ VISA และ Work Permit และรายการเอกสารประกอบ

ฟรีแลนซ์
Jaratchom

เราดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร รวมไปถึงกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง เป็นต้นค่ะ หากลูกค้าไม่สะดวกดำเนินการด้วยตัวเอง เนื่องจากความยุ่งยากทางเอกสารหรือเวลา ให้เราดำเนินการแทนได้เลยค่ะ

01/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน