รับออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับธุรกิจ ตามความต้องการ

รับออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับธุรกิจ ตามความต้องการ ทั้งในส่วนของ Front-End และ Back-End โดยใช้ Framework ดังนี้เป็นหลัก - Java - Spring Boot - Spring Framework - Hibernate - MyBatis - PostgreSQL - Angular2 - ReactJS - TypeScript หากต้องการกำหนด Framework ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถพูดคุยตกลงเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับธุรกิจ ตามความต้องการ

  • 1. ทำการเก็บข้อมูลความต้องการของระบบ(Requirement) ที่จะพัฒนา
  • 2. พูดคุยเพื่อตกลงในเรื่องถึงขอบเขตของงาน(Scope) ของการพัฒนาระบบ
แพ็กเกจ
แก้ไข Bug/Defect และพัฒนา Feature เพิ่มเติมของระบบที่มีอยู่เดิม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทำการตรวจสอบและแก้ไข Bug/Defectและพัฒนา Feature ของระบบที่มีอยู่เดิม และอยู่ในระหว่างการใช้งานในองค์กร สิ่งที่ได้รับ 1. Source Code ที่ทำการแก้ไข Bug/Defect หรือเพิ่ม Feature 2. Document ในส่วนของ Feature ที่ได้ถูกเพิ่มเติมเข้ามา

ระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน (CRUD)
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ออกแบบและพัฒนาระบบจัดการข้อมูลพื้นฐาน สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก โดยที่ผู้ใช้งานสามารถ เพิ่ม,ขอดูข้อมูล,แก้ไข,และลบ ข้อมูลได้ โดยจะมีการส่งมอบดังนี้ 1. ไฟล์ Software พร้อมติดตั้งสำหรับการใช้งาน 2. คู่มือการใช้งาน

ระบบระดับ Mini Enterprise
ระยะเวลาในการทำงาน 50 วัน

ออกแบบและพัฒนาระบบสำหรับธุรกิจ ที่มีความซับซ้อน โดยระบบจะสามารถ จัดการข้อมูลพื้นฐาน (เพิ่ม,ขอดูข้อมูล,แก้ไข,และลบ) และสามารถเชื่อมต่อกับระบบ Cloud เพื่อเรียกใช้ API ได้ อีกทั้งยังสามารถ Deploy ระบบที่พัฒนาไว้แล้ว บน Cloud ได้ โดยจะมีการส่งมอบดังนี้ 1. ไฟล์ Software พร้อมติดตั้ง 2. เอกสารเกี่ยวกับระบบที่ออกแบบ 3. Source Code 4. หากระบบถูก Deploy บน Cloud จะมีค่าบริการรายเดือนเพิ่มเติม

ฟรีแลนซ์
Poptorn

Software Developer ผู้มีประสบการณ์ Full Stack Development มากกว่า 6 ปี มุ่งเน้นในการพัฒนา Application ทั้ง Frontend, Backend และ Microservice โดยใช้เทคโนโลยี Java,Python,PHP,SQL,Spring Boot,Spring Framework,Hibernate,MyBatis,JQuery, Angular,ReactJS,React-Native,Android.

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน