ทนายความ ให้คำปรึกษา ร่างสัญญา จดทะเบียนและว่าความ

- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั้งคดีแพ่ง และคดีอาญา - งานร่างสัญญา แบบ องค์ประกอบ สาระสำคัญ และข้อสัญญา เพื่อให้ครอบคลุมข้อพิพาทที่อาจมีหรือเกิดขึ้นในอนาคต - งานจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท ย้ายที่ตั้ง อำนาจกรรมการ ทะเบียนพาณิชย์ ขออนุญาตค้าของเก่า - ดำเนินดคี แจ้งความ หนังสือบอกกล่าวทวงถาม ไกล่เกลี่ย ยื่นฟ้อง และบังคับคดี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ทนายความ ให้คำปรึกษา ร่างสัญญา จดทะเบียนและว่าความ

  • 1. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดของงานที่ต้องการ
  • 2. อธิบายข้อกฎหมายและเสนอแนวทางการทำงาน พร้อมเสนอราคา
แพ็กเกจ
งานกฎหมายนอกศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-คำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อประกอบการติดสินใจ -จัดทำและส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ -ร่างสัญญาและอธิบายข้อสัญญา Word, PDF เริ่มต้น 500 บาท

งานกฎหมายในศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ฟ้องคดีหรือต้อสู้ในศาลชั้นต้น อุทธรณ์ หรือฎีกา เพื่อให้ศาลมีคำพิพากษา (ภายในกรุงเทพมหานคร) เริ่มต้น 5,000 บาท

งานกฎหมายหลังศาลมีคำพิพากษา
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บังคับคดี ยึดทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำพิพากษา มาขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ เริ่มต้น 5,000 บาท

ฟรีแลนซ์
Poomipat

ทนายความใบอนุญาตว่าความเลขที่ 1423/2565 ประสบการณ์การทำงาน - Outsource ร่างสัญญาและให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บริษัทโฆษณา - Adjuster ผู้ประเมิณวินาศภัย ประวัติการศึกษา - นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1

03/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน