ปรึกษาการสร้าง Brand พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ มองหากลุ่มเป้าหมาย

ให้คำปรึกษา พูดคุย ร่วมวางแผนเพื่อพัฒนาแบรนด์สินค้าให้บรรลุเป้าหมาย 1. แนะนำการสร้างอัตลักษณ์ให้แบรนด์ หรือ Brand Identity ให้น่าจดจำ 2. สร้างภาพลักษณ์หรือบุคคลิกภาพของแบรนด์ 3. หาจุดขายของสินค้าหรือแบรนด์ เพื่อสร้างความน่าสนใจ โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง 4. แนะนำแนวทางการสื่อสารที่คุณจะใช้เชื่อมโยงกับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษาการสร้าง Brand พัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ มองหากลุ่มเป้าหมาย

  • 1. 1 พูดคุยขอบข่ายของงานที่ผู้จ้างต้องการ เพื่อเตรียมข้อมูลก่อนวันนัดให้คำปรึกษา
  • 2. 2 ผู้จ้างชำระเงินเข้าระบบเพื่อยืนยัน ตกลงให้ฟรีแล้นซ์ดำเนินงาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

**ให้คำปรึกษารายครั้ง (ประมาณ 2 ชั่วโมง) ***รับให้คำปรึกษาระยะยาว (รายเดือน/โปรเจค) - นัดให้คำปรึกษาตามวันเวลาที่สะดวก - หากมีค่าสถานที่ ทางลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ - จัดส่งงานเป็นไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
Pook

ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างBrand วางแผนการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ประสบการณ์ทำงาน กว่า 15 ปี ด้านโฆษณาสื่อสารมวลชน Marketing Strategy ทีมขายบริษัทมหาชน ออกแบบแบนเนอร์ โบรชัวร์ โลโก้ ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ

08/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน