รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ทำสารบัญ พิมพ์งานทั่วไป

- รับพิมพ์งาน จัดหน้าเอกสาร - จัดรูปเล่มรายงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ - ทำสารบัญ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม [1] ราคาพิมพ์งาน - พิมพ์งานภาษาไทย หน้าละ 15-20 บาท [2] ราคาจัด format รูปเล่มวิทยานิพนธ์ งานวิจัยตามรูปแบบ - จัดหน้ารูปเล่ม หน้าละ 10 บาท - จัดหน้ารูปเล่ม + ตรวจคำถูกผิด หน้าละ 20 บาท - ทำสารบัญ 250 บาท *ถ้ามีจำนวนเยอะ คุยราคาเหมาได้ค่ะ [3] จัดรูปแบบบทความ ตาม format วารสาร - จัดรูปแบบ บทความ ตาม format ของวารสาร (ไม่รวมการตรวจอ้างอิง) หน้าละ 20 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจัดหน้าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ทำสารบัญ พิมพ์งานทั่วไป

  • 1. ลูกค้าส่งไฟล์เอกสารทั้งหมด และรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการมาเพื่อประเมินราคา
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคา และระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
จัด format รูปเล่มวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ พิมพ์งานภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

[1] ราคาจัด format รูปเล่มวิทยานิพนธ์ งานวิจัยตามรูปแบบ - จัดหน้ารูปเล่ม หน้าละ 10 บาท - จัดหน้ารูปเล่ม + ตรวจคำถูกผิด หน้าละ 20 บาท - ทำสารบัญ 250 บาท *ถ้ามีจำนวนเยอะ คุยราคาเหมาได้ค่ะ [2] จัดรูปแบบ บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ภาษาไทย) ตาม format ของวารสาร (ไม่รวมการตรวจรูปแบบอ้างอิง/บรรณานุกรม) หน้าละ 20 บาท [3] ราคาพิมพ์งานภาษาไทย หน้าละ 15-20 บาท ลูกค้าจะได้รับ - ไฟล์งานประเภท Word หรือประเภทที่ลูกค้าต้องการ - ไฟล์งานประเภท PDF ระยะเวลาการทำงานตามที่ตกลงกัน

ฟรีแลนซ์
Katamon

งานเอกสาร จัดรูปเล่มรายงานทั่วไป รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวดเร็ว ละเอียด กันเอง คุยได้

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
32 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน