รับถอดเทปภาษาไทย

รับถอดเทปภาษาไทย คิดราคาตามความยาวของเทปบันทึกเสียง [1] ถอดเทป ชั่วโมงบันทึกเสียงชั่วโมงละ 1,200 บาท เช่น ความยาวบันทึกเสียง 1.5 ชั่วโมง ราคาค่าถอดเทป = 1,800 บาท พิมพ์ให้เรียบร้อย ได้ทั้งไล์ word และไฟล์ PDF ระยะเวลาตามที่ตกลงกับลูกค้า

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับถอดเทปภาษาไทย

  • 1. รับงานจากลูกค้า ประเมินราคาและรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ประเมินราคา และตกลงระยะเวลาส่งงานกับลูกค้า
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ถอดเทปภาษาไทยชั่่วโมงบันทึกเสียงละ 1,000 บาท - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ถอดเทปเป็นเอกสารที่พิมพ์ในไฟล์ Word - ลูกค้าจะได้รับงานเป็นเอกสารนามสกุล (.doc) และ (.pdf) - ตามระยะเวลาที่ตกลงกับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Katamon

งานเอกสาร จัดรูปเล่มรายงานทั่วไป รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ รวดเร็ว ละเอียด กันเอง คุยได้

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
27 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน