วางแผนลดหย่อนภาษี

จัดทำแผนภาษีสำหรับการเงินส่วนบุคคล การใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆให้ตอบโจทย์ทั้งเป้าหมายชีวิตเป้าหมายการลดหย่อนภาษี เพื่อให้มีการจ่ายภาษีให้น้อยและเหมาะสมที่สุด ถูกต้องภายในกรอบของกฎหมาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนลดหย่อนภาษี

  • 1. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของผู้รับคำปรึกษา (ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชม.)
  • 2. จัดทำรายงานการจัดการภาษีส่วนบุคคล (ใช้เวลา 1-3 วัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลูกค้าจะได้รับรายงานรูปเล่มสวยงาม เป็นแนวทางในการจัดการภาษี

ฟรีแลนซ์
Poonpak

พูนภักดิ์ เตชะเลิศไพศาล (ภูเขา) ปัจจุบันทำงานเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการเงินส่วนบุคคล ให้บริการในเรื่องการวางแผนการเงินแบบองค์รวม ครอบคลุมเรื่อง การลงทุน การลดหย่อนภาษี และการป้องกันความเสี่ยง

10/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน