แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

- รับทำแผนที่ ในทุกรูบแบบตามการตกลลงของลูกค้า - รับงาน Digitize ข้อมูลจำนวนน้อยและมากตามการตกลง - จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลทางด้าน GIS, Remote Sensing และ Photogrammetry ในงานด้านต่าง* - วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การคลาดการโมเดลต่างๆ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน การหาพื้นที่เหมาะสมต่างๆ การวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงภัย ฯลฯ** - จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับภาพดาวเทียม/แปลภาพดาวเทียม - วิเคราะห์ดัชนีในงานทางด้าน Remote Sensing เช่น NDVI NDWI NDSI NDDI SMI เป็นต้น** - งานวิจัย/รายงาน/โปรเจครายวิชา/บทความ *** - กรณีที่จัดทำจำนวนมาก มีราคาพิเศษ - ยินดีให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับงาน หรือมีงบประมาณจำกัด สามารถช่วยให้คำแนะนำและปรับให้ตรงกับงบประมาณที่มีได้ - มีราคาพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เคยจ้างงานแล้ว - อาจจะมีอัตราค่าบริการเสริมต่างๆ เกี่ยวกับงาน ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน *ขึ้นอยู่กับผู้ว่าจ้างและผู้รับงานตามตกลง **อาจใช้ระยะเวลาในการศึกษาข้อมมูลในบ้างการทำงาน ***รายละเอียดเพิ่มเติม*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แผนที่ GIS & RS รับทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้าน GIS และ Remote Sensing

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ อย่างละเอียด
  • 2. ตกลงรายละเอียด เสนอราคา ระยะเวลาการทำงาน และชำระเงินเพื่อเริ่มงาน
แพ็กเกจ
แผนที่ (สำหรับลูกค้ามีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

แผนที่ (สำหรับลูกค้าไม่มีไฟล์ข้อมูล GIS)
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ไฟล์ภาพแผนที่ตามที่ตกลงกัน (jpeg, png, tiff, pdf) ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

แพ็กเกจ : การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศ (GIS and Remote Sensing))
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

- แผนที่ตามที่ตกลงกันไว้ - ไฟล์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ - การวิเคราะห์ข้อมูลตามที่ตกลงกันไว้ ***เป็นราคาเริ่มต้นเท่านั้น***

ฟรีแลนซ์
Ponpan

จบปริญญาตรีทางด้านภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) - รับทำงานทางด้าน GIS ทั้งหมด อาทิ แผนที่ การวิเคราะห์พื้นที่ สร้างฐานข้อมูล GIS - ผลิต Application / Web Site ที่มีพิกัดเข้ามาเกี่ยวข้อง

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
10 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน