#สร้างจุดยืนให้แบรน ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารของแบรน Brand Strategy / Digital Marketing / Branding

รับทำกุลยุทธ์การสื่อสารของแบรนเพื่อ #สร้างตัวตน ของแบรนให้หน้าจดจำ และมีมูลค่าเพิ่ม จนถึงสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ ! ' ทำแบรนมาแล้วพักหนึ่ง โปรดั้กก็คิดว่าดีนะ แต่กลับไม่มีตัวตนเลย จะจ้างagency ก็แพง ไม่รู้จะ work ไหม ' ผมอยู่นี่เพื่อแก้ปัญหานั้นครับ ลูกค้าแต่ละแบรนมีปัญหาที่แตกต่าง และลูกค้าที่แตกต่าง ดังนั้นวิธีที่จะเข้าถึงลูกค้าจะ ไม่เหมือนกัน ! Package A - วิเคราะห์แบรนคู่แข่ง และตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนเพื่อนำออกมาใช้ในการสื่อสาร และพัฒนา Package B - วิเคราะห์แบรนคู่แข่ง และตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนเพื่อนำออกมาใช้ในการสื่อสาร และพัฒนา - วิเคราะห์ และแนะนำวิธีการสื่อสารของแบรน - กุลยุทธ์ทางด้านการตลาดสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อบรรลุจุดประสงค์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ #สร้างจุดยืนให้แบรน ผ่านกลยุทธ์การสื่อสารของแบรน Brand Strategy / Digital Marketing / Branding

  • 1. พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้า
  • 2. รวบรวมข้อมูล
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Package A Mini Online Branding Strategy - วิเคราะห์แบรนคู่แข่ง และตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนเพื่อนำออกมาใช้ในการสื่อสาร และพัฒนา - PDF Presentation

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Package B Full Online Branding Strategy - วิเคราะห์แบรนคู่แข่ง และตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนเพื่อนำออกมาใช้ในการสื่อสาร และพัฒนา - วิเคราะห์ และแนะนำวิธีการสื่อสารของแบรน - กุลยุทธ์ทางด้านการตลาดสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ - PDF Presentation file

Monthly marketing consultant
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- Package B - วิเคราะห์แบรนคู่แข่ง และตลาด - วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย - วิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งของแบรนเพื่อนำออกมาใช้ในการสื่อสาร และพัฒนา - วิเคราะห์ และแนะนำวิธีการสื่อสารของแบรน - กุลยุทธ์ทางด้านการตลาดสื่อสารการตลาดออนไลน์ เพื่อบรรลุจุดประสงค์ - plugin freelance content marketing consultant ให้กับแบรน - เวลาทำงานใน office ของแบรน 1 วันต่อวีค - Remote consulting

ฟรีแลนซ์
Pongsathon

จบการศึกษาด้านการออกแบบและการตลาด มีประสบการณ์การทำ content marketing strategy ให้กับแบรนต่างๆ และยังเป็นที่ปรึกษาเรื่องการตลาดและแบรนดิ้ง

07/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน