เขียนแบบ 2D 3D ด้วย AutoCAD,Solidwork,Inventor

1. ลูกค้าเตรียมแบบ pdf cad dxf หรือ ภาพสเก็ตมือ ที่ต้องการให้ช่วยออกแบบเพิ่ม 2.คุยรายละเอียดของงาน แลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงาน เพื่อให้งานออกมาตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 3.ตกลงราคา และระยะเวลาการทำงาน (สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อได้หลังชำระเงิน) 4.เริ่มงาน ระว่างการทำงานจะส่งตัวอย่างให้ลูกค้าดูเป็นระยะ เพื่อความพอใจของลูกค้า 5.ส่งงานขั้นสุดท้าย จะเป็นไฟล์ที่ลูกค้าต้องการจริงๆ หากลูกค้าต้องการให้แก้ไข สามารถทำได้แม้จะอนุมัติเงินแล้ว

แพ็กเกจ
เขียนแบบ / ลอกแแบบ 2D Autocad
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้น 2D หน้าละ 500 บาท จากนั้นคิดตามรายละเอียดและความยากง่ายของงาน เป็น DWG DXF หรือ PDF

ชิ้นงาน 3D ด้วย Solidwork , Inventor , Rhinoceros
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขึ้น Model 3D เริ่มต้นชิ้นละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ รายละเอียด ความยากง่ายของงาน ส่งไฟล์งาน 3D เป็นไฟล์ Step STL OBJ หรืออื่นๆ สามารถ render เป็นภาพที่สวยงามได้

ฟรีแลนซ์
Pongsakorn

- จบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต - ปัจจุบันทำงานเกี่ยวกับการถอดแบบ 2D และการขึ้นรูป 3D - รับถอดแบบ 2D และขึ้นรูป 3D ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ ตามแบบที่มีรายละเอียดชัดเจน - สามารถแก้ไขงานได้ ตามข้อตกลงก่อนเริ่มงาน

08/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
12 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน