specialist
milestone

พัฒนา/แก้ไขงาน Codeigniter, Laravel, Angular, VueJS, ReactJS

-รับทำเว็บแอพพลิเคชั่นและแก้ไขงานด้วยภาษา PHP และ framework ต่างๆ เช่น laravel และ CodeIgniter. -รับทำ FrontEnd ด้วย Angular, VueJS, ReactJS -รับทำระบบ Backend, Shopping Cart, Room Booking, Tour Booking and Web Property.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พัฒนา/แก้ไขงาน Codeigniter, Laravel, Angular, VueJS, ReactJS

  • 1. รับข้อมูลความต้องการเบื้อต้นจากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-แก้ไขงานเก่าที่มีปัญหา (โดยไม่เกี่ยวข้อง หรือการแก้ไข database) ให้สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ -ได้รับ source code ที่แก้ไขแล้วกลับ

ฟรีแลนซ์
ชัยเลอ

ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นจาก Clipper, Foxbase, Foxpro, VFP3.0-5.0 มาเริ่มเขียนเว็บและมีเว็บไซต์ของตนเอง ตอนเรียนปริญญาโท เมื่อปี 1999 โดยใช้ HTML,ASP,PHP ทำตำแหน่ง programmer มาแล้ว มากกว่า 5 บริษัท ปัจจุบัน เป็น Freelance รับงานแก้ไขและจัดทำเว็บไซต์

04/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน