รับทำเว็บไซต์ แก้ไขงาน Web Application

-รับทำเว็บแอพพลิเคชั่นด้วยภาษา PHP และ framework ต่างๆ เช่น laravel และ CodeIgniter. รับแก้ไขงานด้วยภาษา PHP และ framework ต่างๆ เช่น laravel และ CodeIgniter. รับทำระบบ Backend, Shopping Cart, Room Booking and Web Property.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำเว็บไซต์ แก้ไขงาน Web Application

  • 1. รับข้อมูลความต้องการเบื้อต้นจากลูกค้า
  • 2. ประเมินราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-แก้ไขงานเก่าที่มีปัญหา (โดยไม่เกี่ยวข้อง หรือการแก้ไข database) ให้สามารถทำงานได้ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ -ได้รับ source code ที่แก้ไขแล้วกลับ

ฟรีแลนซ์
ป้อมชัย

ประสบการณ์ทำงาน มีประสบการณ์ทำงานด้านเว็บไซต์มากกว่า 15 ปี เริ่มต้นจาก Clipper, Foxbase, Foxpro, VFP3.0-5.0 มาเริ่มเขียนเว็บและมีเว็บไซต์ของตนเอง ตอนเรียนปริญญาโท เมื่อปี 1999 โดยใช้ HTML,ASP,PHP ทำตำแหน่ง programmer มาแล้ว มากกว่า 5 บริษัท ปัจจุบัน เป็น Freelance รับงานแก้ไขและจัดทำเว็บไซต์

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน