รับแปลงาน ไทย-อังกฤษ-เยอรมัน

รับแปลงาน ไทย-อังกฤษ-เยอรมัน (ไม่รวมตรวจ Grammar) งานทั่วไป ราคาเริ่มต้นหน้าละ 250 บาท ขึ้นอยู่กับประเภทงาน โดยทางเราจะประเมินราคาหลักให้ลูกค้าทราบจากได้รับไฟล์งาน หมายเหตุ ระยะเวลาและราคาการแปลงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานและความยากของ Content งาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ระยะเวลาและราคาการแปลงาน ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานและความยากของ Content งาน งานที่แปล สามารถแปลให้ได้แบบทั้งทางการและไม่ทางการ

ฟรีแลนซ์
Chanikan

ปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล สาขาบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรม ปริญญาโท (กำลังศึกษา) วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มธ. สาขานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)

09/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน