งานพิมพ์ Microsoft word, Microsoft Excel, PowerPoint ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

รับพิมพ์งานเอกสาร, ทำรายงาน,สูตรคณิตศาสตร์ สมการ, คีย์ข้อมูล • รับพิมพ์งานและรับทำรายงานทั่วไป งานพิมพ์ Word, Excel, PowerPoint ทั้ง ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ • พิมพ์รายงานทั่วไป พิมพ์เอกสาร แบบประเมิน แบบสอบถามต่างๆ พิมพ์งานวิจัย -พิมพ์หนังสือต่างๆ -พิมพ์ข้อสอบ กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนผัง หากมีสูตรคณิตศาสตร์ สูตรเคมี หรือต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ ติดต่อสอบถามได้โดยตรง • ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน ระบุใส่เลขหน้าหรือไม่ • มั่นใจในความถูกต้องของงาน ด้วยการพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้ง • รับประกันคุณภาพของงาน สอบถามเพิ่มเติมได้(ผิดพลาดส่วนใด....แก้ไขฟรี)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ งานพิมพ์ Microsoft word, Microsoft Excel, PowerPoint ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงาน ส่งต้นฉบับ ผ่าน fast work เพื่อประเมินราคา ระยะเวลาที่ทำ โดนประเมินจากไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับ
  • 2. หลังจากตกลงจ้างงาน ฟรีแลนซ์จัดทำใบเสนอราคาผ่าน Fastwork
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ WORD
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งานพิมพ์ Microsoft word ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ จำนวนไม่เกิน 20 หน้า A4 แก้ไขได้ 2 ครั้ง เริ่มต้น 300 บาท ขึ้นอยู่กับปริมาณเนื้อหา และความยากง่ายของเนื้องาน ส่งงานในรูปแบบไฟล์ .docx, pdf

งานข้อมูล Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เขียนสูตร หรือคีย์ข้อมูล ทั้งภาษาไทย - ภาษาอังกฤษลง Microsoft Excel ไม่เกิน 10 sheet แก้ไขได้ 2 ครั้งหากต้องการให้เพิ่มสูตรต่างๆ สามารถตกลงกันได้ ส่งงานในรูปแบบไฟล์ .xlsx

ฟรีแลนซ์
Surapon

ผมเคยทำงานโรงงาน เป็นวิศวกรทำโครงการติดตั้งเครื่องจักร ทำโครงการปรับปรุงเพิ่มผลผลิต มากกว่า 10 ปี ปัจจุบันมีเวลาอิสระ เนื่องจากหมดสัญญาจ้างงาน

11/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน