รับตอบแบบสอบถามและรับสร้างแบบสอบถาม รับงานด่วน

1.รับทำแบบสอบถามแบบออนไลน์ Google form เริ่มชุดละ 10 บาท 2.รับทำแบบสอบถามแบบกระดาษหรือแบบเขียนลง A4 เริ่มชุดล่ะ 100 บาท ค่าบริการส่ง 100 บาท 3.รับสร้างแบบฟอร์มแบบสอบถามออนไลน์ Google form เริ่มต้น 300บาท *สามารถ Export คำตอบต่างๆออกมาเป็น Excel ได้ * *ขอสงวนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่* รายละเอียดราคาเพิ่มเติม หากต้องการให้ตอบแบบสอบถามทั้งออนไลน์และแบบกระดาษ แจ้งให้ทราบเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับตอบแบบสอบถามและรับสร้างแบบสอบถาม รับงานด่วน

  • 1. ลูกค้า ส่ง Link Google Form
  • 2. ลูกค้าระบุรายละเอียดงาน เช่น กลุ่มเป้าหมาย จำนวนกลุ่มเป้าหมาย
แพ็กเกจ
ทำแบบสอบถามออนไลน์ไม่เกิน 10 คำถาม
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

-ตอบแบบสอบถามของ Google form จำนวนจำนวน 1- 100 ชุดนอกเหนือจากนี้คุยกันได้ -สามารถแก้ไขได้หากผิดพลาด -รับคำตอบเป็นไฟล์ excel

ฟรีแลนซ์
Phuttida

เชี่ยวชาญด้านการทำ presentation , การทำ Infographic มีประสบการณ์การทำงาน presentation เสนอในหลายๆองค์กร(เพื่อรับการพิจารณาต่างๆ) ถนัดทำผ่าน power point และถนัดทำงานประเภท งานวิจัย,การศึกษา, ธุรกิจ การทำแบบสอบถามเพื่อทำงานวิจัย thesis ต่างๆ การตอบแบบสอบถาม

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน