รับแปลเอกสาร บทความ วารสาร คู่มือ เว็บไซด์ ญี่ปุ่น-ไทย, ไทย-ญี่ปุ่น (ยกเว้นเอกสารทางการเรื่องกฏหมาย)

★แปลเอกสาญี่ปุ่น--->ไทย, ไทย--->ญี่ปุ่น ●เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1หน้า A4 ไม่เกิน 450 คำ-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 400 บาท ●เอกสารเนื้อหาทั่วไป 1หน้า A4 เกิน500 คำขึ้นไป-->ราคาเริ่มต้นหน้าละ 580 บาท ★มีประสบการณ์แปลภาษาในบริษัทญี่ปุ่นมากว่า 15ปี ทั้งประจำ และฟรีแลนซ์ ★รับรองความถูกต้องของเนื้อหา ส่งงานตรงเวลา . ★ประเภทของเอกสารที่รับแปล ◎เอกสาร บทความทั่วไป วารสาร ◎เอกสารคู่มือต่างๆ ◎หนังสือ/ฮาวทู ◎อีเมล ◎อื่นๆ (สามารถส่งไฟล์เอกสารให้ประเมินก่อนได้) ✻✻✻ อัตราค่าแปลอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับกรณีที่มีคำเฉพาะทางจำนวนมากในเนื้อหา ✻✻✻ ✻✻✻ ต้องการเอกสารด่วนกรุณาแจ้งล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ส่งไฟล์งานให้ลูกค้าในรูปแบบ PDF หรือ doc.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสาร บทความ วารสาร คู่มือ เว็บไซด์ ญี่ปุ่น-ไทย, ไทย-ญี่ปุ่น (ยกเว้นเอกสารทางการเรื่องกฏหมาย)

  • 1. รับเอกสารรายละเอียดงาน และประเมินราคา
  • 2. ตกลงเรื่องระยะเวลาแปลเอกสาร
แพ็กเกจ
ญี่ปุ่น-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

★เอกสารแปลเป็นภาษาไทย ที่มีความถูกต้อง และประโยคที่อ่านง่าย ★สามารถเลือกส่งไฟล์งานแปล PDF หรือ doc.

ไทย-ญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

★เอกสารแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นที่มีความถูกต้อง ★สามารถเลือกส่งไฟล์งานแปล PDF หรือ doc.

ฟรีแลนซ์
Plute

-ประสบการณ์ทำงาน ประสานงาน กับบริษัทญี่ปุ่น 15ปี -สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 -ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทยให้กับบริษัทแคนอน ประเทศไทย, ริโก้ แมนนูแฟคเจอริ่ง และอื่นๆ -แปลหนังสือภาษาญี่ปุ่นไทย

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน