Customer Service Representative / Call center

หากคุณกำลังมองหาผู้ช่วยในการติดต่อกับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง Live chat, Email, Inbound / Outbound Call เราสามารถช่วยคุณได้ค่ะ :) สามารถส่งข้อความมาคุยงานกันก่อนได้ค่ะ สบายๆค่ะ If you are looking for a virtual assistant for supporting your prospect with live chat, email even phone support I am here to assist you! Feel free to message me for any other information!

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Customer Service Representative / Call center

  • 1. ศึกษางาน ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ศึกษาช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
  • 2. ติดต่อกับลูกค้าของคุณ โดยให้ข้อมูลครบถ้วน ชัดเจน ด้วยความใส่ใจ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ
แพ็กเกจ
1 Day Assistant!
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

แพ็คเกจ 1 Day Assistant! บริการรับสาย-โทรออก, ตอบแชท, อิเมลหาลูกค้าของคุณ 1 วัน ระยะเวลา 6 ชั่วโมง/วัน ภาษา : ไทยและอังกฤษ

1 Week Assistant!
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แพ็คเกจ 5 Days Assistant! บริการรับสาย-โทรออก, ตอบแชท, อิเมลหาลูกค้าของคุณ 5 วัน ระยะเวลา 6 ชั่วโมง/วัน ภาษา : ไทยและอังกฤษ

ฟรีแลนซ์
Chorphaka

My name is Chorphaka. I have 2 years of customer service experience. I communicated with customer both languages English and Thai. I was also famillar with tools such CRM tools, Zendesk, Chargebee, Hubspot, TalkHub. I supported inbound call and outbound call, live chat, email.

03/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน