รับพิมพ์งานประเภทต่างๆ ทำบรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- รับพิมพ์/คีย์เอกสารทุกชนิด พิมพ์เอกสารจากไฟล์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ - รับทำบรรณานุกรม - ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ - พร้อมพิสูจน์อักษรและแก้ไขงานฟรี 3 ครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานประเภทต่างๆ ทำบรรณานุกรม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

  • 1. สอบถาม บอกรายละเอียดงานและระยะเวลาเพื่อตกลงราคา
  • 2. หากเป็นการพิมพ์เอกสาร ลูกค้าต้องบอกรายละเอียดที่ต้องการให้ชัดเจนเช่น ขนาดตัวอักษร font ที่ต้องการใช้ ขนาดกระดาษ เป็นต้น
แพ็กเกจ
บรรณานุกรมภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- บรรณานุกรมภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 2 หน้า - แก้ไขฟรี 3 ครั้ง - ส่งงานทางอีเมล์ทั้งไฟล์ .docx และ .pdf

พิมพ์เอกสาร Microsoft Word
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- พิมพ์เอกสารจากลายมือ เอกสารต้นฉบับ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่าย - ขนาด A4 ภาษาไทยแผ่นละ 10 บาท ภาษาอังกฤษแผ่นละ 15 บาท พร้อมตรวจสอบคำผิด - แก้ไขฟรี 3 ครั้ง - ส่งงานทางอีเมล์ทั้งไฟล์ .docx และ .pdf

ฟรีแลนซ์
Pornnapasorn

จบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาอังกฤษ รับเขียนคอนเทนท์ต่างๆและพิสูจน์อักษร ประสบการณ์: - พิมพ์เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน