รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (รับงานด่วน)

รับพิมพ์งานภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ทุกแบบ เช่น รายงาน คีย์ข้อมูล เอกสารต่างๆ ลักษณะงาน -พิมพ์งานทั่วไป Microsoft Word ,Microsoft Excel -จัดรูปเล่มตามต้องการ ย่อหน้า layout -รับทำสารบัญ บรรณาณุกรม เลขหน้า -จัดหน้า powerpoint รับงานด่วนค่ะสามารถสอบถามได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (รับงานด่วน)

  • 1. รับข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ เช่น เนื้อหาข้องงาน ประเภทงาน ปริมาณงาน รูปแบบของงานที่ต้องการ
  • 2. ประเมินระยะเวลาทำงาน และประเมินราคางาน จากไฟล์ต้นฉบับที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
คีย์งาน พิมพ์งาน Microsoft Word ไทย-อังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ภาษาไทย(ผสมอังกฤษได้เล็กน้อย) หน้า A4 ละ 10 บาท ภาษาอังกฤษ หน้า A4 ละ 15 บาท เวลาทำงาน 1-2 วัน แก้ไขฟรี 2 ครั้งไม่เกินบรีฟที่ตกลง ภายใน 24 hr *งานด่วนมากคุยรายละเอียดกันได้ค่ะ

จัดรูปแบบการนำเสนอ Microsoft powerpoint
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

จัดรูปแบบการนำเสนอตามข้อมูลที่ได้รับ ไม่เกิน 15 สไลด์ เกิน +10 บาทต่อสไลด์ เวลาทำงาน 1-2 วัน แก้ไขฟรี 2 ครั้งไม่เกินบรีฟทึ่ตกลงกันไว้ตอนแรก ภายใน 24 Hr *งานด่วนมากคุยรายละเอียดกันได้ค่ะ

คีย์ข้อมูลลง Microsoft Excel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์ข้อมูลลง Excel ตามต้องการภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 15 หน้า A4 250 บาท เกินคิดหน้าละ 10 บาท เวลาทำงาน 1-2 วัน แก้ไขฟรี 2 ครั้งไม่เกินบรีฟทึ่ตกลงกันไว้ตอนแรก ภายใน 24 Hr *งานด่วนมากคุยรายละเอียดกันได้ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Kanyanut

ศึกษาอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี5 มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนัดใช้โปรแกรม ตัดต่อภาพไดคัทโดยใช้ Photoshop, โปรแกรม illustrator , ขึ้น 3D Model สถาปัตยกรรมด้วย Sketchup

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน