รับทำภาพ 3D Perspective ทัศนียภาพ [Interior/Exterior] รับขึ้นโมเดล 3D Sketch up

1. ทำภาพ Interior Perspective - ราคา 2500 บาท ต่อรูป 2. ทำภาพ Exterior Perspective - ราคา 2500 บาท ต่อรูป 3. ขึ้นโมเดล 3D Sketch up - ราคาตามขนาดงาน เริ่มต้นที่ 1000 บาท รายละเอียดการให้บริการ - 3D Model ใช้โปรแกรม Sketch up - Render ด้วย Lumion, Retouch ด้วย Photoshop - สำหรับ Render ลูกค้าต้องมี 3D Model ที่ต้องการให้ Render - สำหรับงานขึ้น 3D Model ลูกค้าจะต้องมีไฟล์ Autocad [Plan, Elevation, Section, Furniture] - ลูกค้าต้องกำหนดรายละเอียดของงาน เช่น Mood & Tone หรือ Reference - ก่อน Render จะทำการส่งภาพตัวอย่างให้ลูกค้าพิจารณาก่อน - ลูกค้าสามารถแก้ไขงานได้ 3 ครั้ง (ก่อนส่ง Final) - แก้ไชงานเกิน 3 ครั้ง คิดราคา 500 บาทต่อครั้ง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective ทัศนียภาพ [Interior/Exterior] รับขึ้นโมเดล 3D Sketch up

  • 1. ลูกค้าเสนอความต้องการ ลูกค้าต้องกำหนดรายละเอียดงาน เช่น Mood&Tone, Plan, Design, References
  • 2. ตกลงราคา ระยะเวลาทำงาน และ ข้อสรุปของงาน
แพ็กเกจ
1 Perspective
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Perspective 1 ภาพ - ไฟล์ JPEG / TIFF

3 Perspectives
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Perspective 3 ภาพ - ไฟล์ JPEG / TIFF

5 Perspectives
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

Perspective 5 ภาพ - ไฟล์ JPEG / TIFF

ฟรีแลนซ์
Montana

ภูมิสถาปนิก ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี ที่ชอบทำงาน Rendering, 3D Model ,Graphic และ ออกแบบ Logo กำลังพัฒนาตนเองด้านงานเขียน และ Digital Marketing

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน