แปลภาษาไทย-อังกฤษ/อังกฤษ-ไทย โดยนักเรียนนอกป.โท

- รบกวนส่งบทความให้อ่านก่อนว่าอยู่ในงานที่ถนัดหรือไม่ หากไม่ถนัดจะไม่รับทำ เพราะอยากให้งานออกมาดีที่สุดเท่านั้นค่ะ - จะแจ้งกลับว่างานชิ้นนี้ใช้เวลากี่วันในการแปล - ส่งเนื้อหาให้แปลหรือเขียนตัวจริงเป็น .docx .pptx หากส่งเป็น .pdf หรือภาพมา ราคาจะสูงและใช้เวลานานขึ้นในการพิมพ์ค่ะ - ส่งให้ลูกค้าตรวจ - รับแก้ไข - ส่งงาน final - Please kindly send over text for review first as I would accept only the article that I am capable of in order to deliver best results. - Will communicate back and let you know how many days it would take - Kindly send through the text in .docx .pptx. PDF or photos would take longer time at higher costs. - First draft review - Make changes (if any) as per suggestion - Send final file

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- แก้งานให้ 1 ครั้งฟรี - รับแปลระหว่าง 2 ภาษา - บทความเกี่ยวกับธุรกิจ ยกเว้นกฎหมาย - ไม่รับงาน fiction, novel, game, science - รับตรวจภาษา - การบ้านส่งอาจารย์ หรือ ติดต่องานธุรกิจ - เขียนข้อความลงโฆษณา - FREE revision (first draft only) - Able to translate from/to English and Thai - Able to translate business articles except law - Not accepting fiction, novel, game, science - Review text and proof read - Provide copy writing for business *หักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่กรุณาแจ้งด้วยค่ะ ราคาไม่เท่ากัน

ฟรีแลนซ์
Parisa

Professional service for Digital Marketing / Translation. MSc Digital Marketing from top university in London BA in Hospitality Solid experience in Sales & Marketing, Digital Marketing, Partnership Promotion Digital Marketing / แปลภาษา จบโทด้าน Digital Marketing ลอนดอน มหาวิทยาลัยอันดับ 2 ของโลก

12/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน