(TH/EN) รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล powerpoint และอื่นๆ

รับพิมพ์งาน เอกสาร คีย์ข้อมูล ทำ powerpoint (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) - พิมพ์เอกสาร และทำpowerpoint ตามข้อมูลที่ให้มา - พิมพ์เอกสารจาก ภาพถ่าย, หนังสือ และไฟล์ pdf - ระบุขอบเขตการทำงานอย่างละเอียดและชัดเจน เช่น ขนาดตัวอักษร, ฟอนต์ และขนาดขอบหน้ากระดาษ เป็นต้น - ระบุไฟล์ที่ต้องการ doc, docx, ppt, pdf, etc. - สามารถส่งเอกสารให้ในช่องทางอื่นได้ (โปรดระบุ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ (TH/EN) รับพิมพ์งาน คีย์ข้อมูล powerpoint และอื่นๆ

  • 1. แจ้งรายละเอียดงานอย่างละเอียด และกำหนดการส่งงาน (วัน/เวลาที่ชัดเจน)
  • 2. สรุปงานและตกลงราคา
แพ็กเกจ
Microsoft word (พิมพ์งาน เอกสาร)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- พิมพ์เอกสารลงใน Microsoft word ไฟล์ .docx (จากลายมือ ภาพถ่าย เอกสารต้นฉบับ หนังสือ ไฟล์ pdf) - ภาษาไทยแผ่นละ 10 บาท ภาษาอังกฤษแผ่นละ 13 บาท - มากกว่า 20 หน้า ใช้เวลาในการทำงาน 2 วันขึ้นไป (ตามเนื้อหา) ไม่รับงานด่วน *สามารถแก้ไขงานได้ฟรี*

Microsoft Power Point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- มีข้อมูลหรือเนื้อหามาให้ ราคา 200 บาทขึ้นไป (พิจารณาตามงาน) - ใช้เวลา 2-3 วัน ไม่รับงานด่วน - สามารถส่งให้ได้ทั้ง .ppt และ .pdf (โปรดแจ้ง) *สามารถแก้ไขงานได้ฟรี*

ฟรีแลนซ์
Nattha

กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ(ABAC) เกรดเฉลี่ย 3.75 ชอบภาษาอังกฤษและใช้เป็นประจำ

06/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน