PlengPhoto

ออกแบบงานโบรชัวร์ สติกเกอร์ซองชิมอาหาร โปรโมทสินค้า อินโฟกราฟิก แผนที่ แคลตตาล็อก ฯลฯ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .jpg และพร้อมไฟล์ PS,AI *แก้ไขได้ 2 ครั้ง (หากเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แก้ได้จนกว่าลูกค้าพอใจ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออกแบบงานโบรชัวร์ สติกเกอร์ซองชิมอาหาร โปรโมทสินค้า อินโฟกราฟิก แผนที่ แคลตตาล็อก ฯลฯ จะได้รับไฟล์ .jpg และพร้อมไฟล์ PS,AI *แก้ไขได้ 2 ครั้ง (หากเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แก้ได้จนกว่าลูกค้าพอใจ) *แก้ไขครบ 2 ครั้งแล้ว มีคิดราคาเพิ่มครั้งละ 100 บาทค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ PlengPhoto

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของชิ้นงานที่ลูกค้าต้องการ
  • 2. ส่งตัวอย่างแนวแบบที่ลูกค้่าต้องการ
แพ็กเกจ
โบรชัวร์
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ขนาดของภ่าพตามความต้องการของคุณลูกค้า ได้รับไฟล์ PS AI และ .JPG ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน /ต่อชิ้นงาน ตามแบบชิ้นงานของลูกค้าที่ต้องการ ได้รับชิ้นงานเพิ่ม 1 ชิ้น

สติกเกอร์ซองชิมอาหาร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขนาดของภ่าพตามต้องการของคุณลูกค้า ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน /ต่อชิ้นงาน ตามแบบชิ้นงานของลูกค้าที่ต้องการ ได้รับไฟล์ .JPG .AI และ PS

โปรโมทสินค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ได้รับจำนวน 2 ชิ้นงาน ขนาดของภ่าพตามต้องการของคุณลูกค้า ได้รับไฟล์ PS และ .JPG ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน /ต่อชิ้นงาน

ฟรีแลนซ์
Pleng

นางสาวนาฏนารี ศิริประทุม จบการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกโทรทัศน์และดิจิตอลมีเดีย นักศึกษาจบใหม่ ถนัดทำงานออกแบบกราฟิก เช่น ออกแบบโปรชัวร์ โปสเตอร์ โลโก้ นามบัตรและสื่อโฆษณาสินค้า ถ่ายรูปได้ โปรแกรมที่ใช้ Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe Lightroom Adobe Premiere Pro CS6

12/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน