ออกแบบบูธแสดงสินค้า เคาเตอร์ Corner Kiosk Exhibition Furniture

งานตกแต่งทั่วไป ตกแต่งภายใน Kiosk Showroom ร้านค้า ร้านค้าในห้าง เฟอร์นิเจอร์ เคาเตอร์ พร้อมจัดทำภาพ Perspective และ 3D Model ประกอบตามความต้องการของลูกค้า พร้อมจัดทำ Presentation File / Mood and Tone ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งจัดหาทีมรับเหมาก่อสร้างหากต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบบูธแสดงสินค้า เคาเตอร์ Corner Kiosk Exhibition Furniture

  • 1. นัดคุยกับลูกค้า ชี้แจงขั้นตอนการทำงาน
  • 2. เริ่มงานแบบร่าง
แพ็กเกจ
Concept Design
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ผังแปลน (Plan) ทัศนียภาพ (Perspective) ไฟล์งานต้นฉบับ *พร้อมจัดหาผู้รับเหมา*

Design Development
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ผังแปลน (Plan) รูปตัด (Section) ทัศนียภาพ (Perspective) รายละเอียด (Detail) การระบุวัสดุ (Material Specification) แบบก่อสร้าง (Construction Drawing) ไฟล์งานต้นฉบับ *พร้อมจัดหาผู้รับเหมา*

ฟรีแลนซ์
Chawan

ภูมิสถาปนิก ประสบการณ์ 5 ปี จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ/ผู้บรรยาย ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาธรรมศาสตร์ และเป็นพนักงานประจำบริษัทออกแบบงานภูมิสถาปัตย์ เคยได้รับรางวัล SILA และ TOY Arch ปี 2017

10/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน